Sport en Gedrag II

Training II wordt door de tuchtcommissie van de KNVB opgelegd aan spelers van 12 t/m 18 jaar die een excessieve overtreding hebben begaan en geschorst zijn voor 6 - 36 maanden.

Voor wie?

 

Deze voetballers hebben zich buitensporig misdragen op of rond het voetbalveld. Daarbij was sprake van excessief verbaal of fysiek geweld, zoals:

  • Buiten een duel om trappen; slaan; geven van een kop-, elleboog- of kniestoot; de bal in het gezicht duwen, gooien of trappen; ruw wegduwen.
  • Uiten van grove beledigingen en discrimineren.
  • Uiten van bedreigingen.
  • Spuwen naar iemand.

De gewelddadige handelingen zijn gericht op eigen teamleden, tegenspelers, scheidsrechters, trainers en/of omstanders.

Doel van de training

Doel van de training is: gedragsbeïnvloeding op basis van meer bewustwording en zelfreflectie, het vergroten van vaardigheden op het gebied van sportief gedrag en het reguleren van eigen emoties en gedrag, recidive vermindering en genoegdoening voor eventuele slachtoffers.

Hoe werkt het verder?

De tuchtcommissie stuurt Halt bericht. Halt neemt telefonisch contact op met jongere en ouder(s) en nodigt hen uit voor de eerste bijeenkomst.

In de eerste bijeenkomst maken Halt, de jongere en zijn ouders afspraken over de rest van de training, die bestaat uit:

  • Een profiel maken.
  • Excuses aan het slachtoffer oefenen.
  • Excuus aanbieden aan het slachtoffer. 
  • Boosheidscontrole training volgen (individuele gedragstraining van acht sessies van 45 minuten).
  • Werkopdracht uitvoeren bij vereniging (bijvoorbeeld junioren trainen op sportiviteit en/of fluiten van wedstrijden).
  • Tot slot evalueert de jeugdspeler het traject met Halt en stelt een gedragscode voor zichzelf op.

De gevolgen

Als de speler de training goed afrondt, dan wordt maximaal 1/3 deel van de straf omgezet in een voorwaardelijke straf.
Als de speler de training niet positief afrondt, dan wordt het voorwaardelijke deel van de straf omgezet in onvoorwaardelijk en krijgt de speler de hele straf.

Een positief afgeronde training Sport en Gedrag wordt niet opgenomen in de justitiële documentatie. De jeugdspeler krijgt dus geen ‘strafblad’.

Een positief afgeronde training Sport en Gedrag is geen beletsel voor het krijgen van een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) voor een baan of opleiding.

> download de infographic Sport en Gedrag II