Verenigingsscan

Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, te fanatieke ouders langs de lijn, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen. Hoe zorg je voor een sociale en veilige sportvereniging? En hoe kun je trainers, coaches en ouders hierbij ondersteunen?

De KNVB en Halt helpen sportverenigingen bij het creëren van een veiliger en socialer sportklimaat. Hiervoor gebruiken wij de zogenaamde ‘verenigingsscan’, die aansluit bij wat er speelt op en rond een vereniging. 

Onze aanpak

Jeugdspelers, ouders, vrijwilligers, bestuur en externe partners zijn in de verenigingsscan aan zet: zij worden nadrukkelijk betrokken bij en bevraagd over de veiligheid op en rond de vereniging. In themabijeenkomsten en op wedstrijd- en trainingsdagen spreken we met elkaar over onderwerpen als voorbeeldgedrag, aanspreekcultuur en agressie:

  • Bespreken: wat er speelt op het  gebied  van veiligheid.
  • Uitspreken: van verwachtingen.
  • Afspreken: vaststellen van regels en wijze van handhaven.
  • Aanspreken: handhaven en nakomen van de regels, gepast ingrijpen als zich grensoverschrijdend gedrag voordoet.

De gesprekken dragen bij aan een gedeelde verantwoordelijkheid voor veiligheid. Centraal staat hoe de vereniging een klimaat kan creëren dat past bij de spelers, ouders en vrijwilligers. De vereniging krijgt daarover een advies op maat dat inzicht geeft in de veiligheidssituatie en –beleving binnen de vereniging. Onderdeel van het advies zijn concrete tips voor aanvullende activiteiten die de vereniging, samen met lokale partners, kan inzetten om de veiligheid op en rond de vereniging te bevorderen. 

Bekijk hier de uitvoeringsstappen.

Wat levert het op?

Door alle betrokkenen mee te laten denken en doen, wordt veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid. Hierdoor komt het plezier terug in de sport en komen minder incidenten voor op en rond het sportveld. Jongeren, ouders en vrijwilligers zijn  zich bewuster van de positieve effecten van veilig en sociaal gedrag en maken afspraken over het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Een vereniging wordt meer onderdeel van de lokale zorg- en/of veiligheidsketen.
Daar waar toch incidenten door jongeren plaatsvinden, biedt Halt antwoord op (licht) strafbare feiten in de sport met aandacht voor het herstellen van de relatie.

Bekijk de video-impressies van Halt-interventies bij twee voetbalclubs: