Veilige wijk

Jongeren gaan in een groep net een stapje verder dan dat ze alleen zouden doen. Zeker als er alcohol en drugs in het spel zijn. Dan kan het gebeuren dat bijvoorbeeld een bushokje wordt gesloopt of dat zo’n groep prullenbakken in brand steekt.

Buurtbewoners voelen zich soms geïntimideerd door overlast gevende jeugdgroepen. De drempel is hoog om een groep lawaaiige en hinderlijke jongeren aan te spreken. Maar het is niet de bedoeling dat groepen jongeren een wijk kapen. En soms zijn jongeren er zich niet van bewust dat hun gedrag direct van invloed is op de leefbaarheid van een wijk.

 

Daarom komt Halt samen met gemeente, politie en jeugdhulpverlening in actie, bijvoorbeeld door een huisbezoek aan de jongeren. Samen met de jongeren en hun ouders bedenkt Halt oplossingen waardoor de leefbaarheid in de wijk toeneemt. Of de groepsaanpak die bestaat uit een aantal groepsbijeenkomsten die gericht zijn op het doorbreken van groepsdynamiek.