Diefstal

Jongeren zoeken grenzen op. Dat hoort bij het opgroeien. Bij jongeren die zich schuldig maken aan diefstal gaat het vaak vooral om de spanning van het stelen zelf: kijken of het lukt!

Ook is er bijna altijd sprake van groepsdruk. In sommige gevallen krijgt het stelen zelfs een wedstrijdelement en draait het om wie de meeste spullen kan stelen. Winkeliers kunnen hier flink last van hebben.

Hoe maak je jongeren bewust van de gevolgen van diefstal? En hoe voorkom je dat ze grenzen overschrijden?

Onze aanpak

Jongeren die zijn aangehouden voor diefstal krijgen een Halt-straf gericht op dit delict. Samen met hun ouders komen ze naar Halt voor een aantal gesprekken over hun gedrag. Ze moeten vervolgens zelf de schade betalen, excuses aanbieden aan het slachtoffer, een of meerdere leeropdrachten maken en soms ook een paar uur werken.

Wat levert het op?

Door jongeren te confronteren met de gevolgen van diefstal, leveren we een actieve bijdrage aan het tegengaan van crimineel gedrag. Doordat we de jongeren aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid leren zij betere keuzes te maken en zijn ze minder snel geneigd de fout in te gaan. Jongeren die al over de grens zijn gegaan, vallen door deze Halt-interventie minder snel in herhaling.

Een boete van SODA?

De afhandeling van een winkeldiefstal kost een ondernemer tijd en geld. SODA zorgt dat deze schade wordt vergoed, door jongeren die een winkeldiefstal hebben gepleegd aansprakelijk te stellen. Deze jongeren kunnen dus een Halt-straf en een SODA-boete krijgen. 

Meer informatie over SODA is te vinden op www.so-da.nl. SODA is geen onderdeel van Halt.