Overlast in openbare ruimte

Een bushokje bekladden met verf, een prullenbak slopen en troep en herrie maken op een pleintje. Dit zijn typische voorbeelden van overlast in de openbare ruimte door jongeren. Het gebeurt meestal onder invloed van groepsdruk, alcohol of drugs.

Buurtbewoners ondervinden hinder van de (geluids)overlast en het vandalisme en voelen zich geïntimideerd en bedreigd. En ook de ouders en de jongeren zelf worden geconfronteerd met de, soms verstrekkende, gevolgen. Hoe bestrijd je dit overlastgevende gedrag en, beter nog, hoe kan je het voorkomen?

Onze aanpak

Als jongeren in de leeftijd van 8 tot 23 jaar overlast veroorzaken, komt Halt in actie. Samen met professionele partners zoals de gemeente, politie en jeugdhulpverlening, brengen we allereerst de overlast gevende groep in kaart. Hun ouders krijgen vervolgens een brief van de burgemeester waarin een huisbezoek door Halt wordt aangekondigd. Tijdens het huisbezoek bespreken we het overlastgevende gedrag met de ouders en de jongere zelf en zoeken we samen naar oplossingen. Op basis van het huisbezoek kijken we ook of er misschien meer problemen spelen in het gezin en of een aanvullende aanpak nodig is vanuit bijvoorbeeld de gemeente, politie of jeugdzorg.

Wat levert het op?

Door interventie maken we ouders en jongeren bewust van het overlastgevende gedrag waardoor zij inzien dat dit onacceptabel is. Samen bedenken we oplossingen waardoor de leefbaarheid in de wijk toeneemt en iedereen weer veilig en ongestoord gebruik kan maken van de openbare ruimte. En de interventie opent deuren naar mogelijk aanvullende jeugdhulpverlening.