Verkeersoverlast

In woonwijken kunnen te hard rijdende scooters voor grote irritaties zorgen. Je wil immers dat je kinderen veilig op straat kunnen spelen. Jongeren die op een spoorwegovergang door het rode licht zijn gereden/gelopen, kunnen ook naar Halt worden verwezen. De jongeren hebben met hun overtreding niet alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar gebracht.

Jongeren van 12 tot 18 jaar, die een ernstige of meerdere verkeersovertreding(en) hebben begaan, kunnen door de politie naar Halt worden verwezen. Als de jongere de afspraken met Halt goed nakomt, seponeert de politie de zaak. De jongere voorkomt hiermee een boete. Daarnaast krijgt de jongere inzicht in zijn of haar eigen gedrag en het effect daarvan op de omgeving.

Onze aanpak

Voor verkeersovertredingen krijgt een jongere een Halt-straf. Deze interventie bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekken met de Halt-medewerker, een excuusopdracht, een leeropdracht en eventueel een werkopdracht. Zowel de jongere als de ouders worden voor een startgesprek bij Halt uitgenodigd. Tijdens dit gesprek komt het rijgedrag van de jongere, het gevaar en de overlast die daardoor wordt veroorzaakt, ter sprake. De leeropdracht kan bestaan uit het bijwonen van een interactieve voorlichting op het Revalidatiecentrum. Tijdens deze voorlichting vertelt een verkeersslachtoffer met hersenletsel over zijn/haar ongeluk, over het revalidatieproces en hoe het is om te leven is met een beperking. Tevens ervaren de jongeren in deze voorlichting via speciale opdrachten wat de gevolgen zijn van zo’n verkeersongeluk.

Wat levert het op?

Door de confrontatie met verkeersslachtoffers krijgen jongeren die een zware verkeersovertreding hebben begaan, inzicht in wat er kan gebeuren en de risico's die aan hun gedrag zitten. Zodat ze een volgende keer twee keer nadenken voor zichzelf en hun omgeving in gevaar brengen. Bovendien maakt het de woonwijk tot een veiligere speelomgeving.