Vuurwerkoverlast

De jaarwisseling is voor veel mensen een feest, toch gaat het ook wel eens fout. Jaarlijks worden zo'n 1.500 jongeren naar Halt gestuurd omdat zij zich niet aan de vuurwerkregels houden. Maar ook vernielingen, brandstichting, geluidsoverlast en het lastigvallen van hulpdiensten zijn situaties die veel voorkomen tijdens oud en nieuw.

Onze aanpak

Halt geeft jaarlijks zo'n duizend voorlichtingen 'Overlast rond de jaarwisseling'. Tijdens deze voorlichting gaan we in op verschillende overlastsituaties en de gevolgen voor een ander. Ook gaan we in op de regels rondom vuurwerk en vertellen we de leerlingen hoe zij veilig vuurwerk kunnen afsteken. Veel jongeren op deze leeftijd zijn erg gevoelig voor wat leeftijdsgenootjes doen en vinden en handelen in de groep vaak anders dan alleen. Daarom speelt het thema groepsdruk een belangrijke rol in de Halt-voorlichting. Door middel van een opdracht ervaren de jongeren dat je verschillende rollen in een groep hebt. De Halt-medewerker praat ook met de leerlingen over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij niet in de problemen komen door groepsdruk.

Wat levert het op?

De voorlichting 'Overlast rond de jaarwisseling' zorgt er voor dat jongeren de regels kennen en dus niet uit onwetendheid een overtreding begaan. Kennis van illegaal vuurwerk en het veilig afsteken zorgt voor minder ongelukken. Door bewust stil te staan bij de gevolgen van vuurwerkoverlast, houden jongeren meer rekening met hun omgeving.

Halt-straf

Als jongeren van 12 tot 18 jaar zich niet aan de wettelijke regels houden, dan kunnen zij door de politie naar Halt worden gestuurd voor een Halt-straf. Bij Halt krijgen ze een passende interventie, die bestaat uit een aantal gesprekken, excuus maken en het maken van een leeropdracht. Schade vergoeden hoort ook bij deze interventie.
Voor vernieling en brandstichting kan een jongere ook naar Halt worden gestuurd.

> Richtlijn voor Strafvordering Vuurwerkdelicten