Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's)

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) die hiervoor bevoegd zijn, kunnen jongeren aanhouden en via de politie verwijzen naar Halt. Denk dan aan BOA’s in dienst van de gemeente die moeten toezien op de handhaving van de Drank- en Horecawet.

De politie onderzoekt momenteel hoe deze samenwerking het beste kan verlopen.