Leerplichtambtenaren

Niet iedere spijbelaar komt meteen in aanmerking voor een Halt-straf. Eerst zal de school actie moeten ondernemen. Pas als een leerling meerdere keren heeft verzuimd en als een school zelf al maatregelen heeft genomen, komt een Halt-straf dichterbij.

Als maatregelen van school het verzuim niet hebben gestopt, zal een school dat melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Een school doet dat als een leerling zonder geldige reden meer dan 8 lesuren verzuimt of meer dan 11 keer te laat komt. Een leerplichtambtenaar kan dan naar Halt verwijzen.

Als een leerling meer dan zestig uur heeft verzuimd of meer dan zestig keer te laat is gekomen, zal de leerplichtambtenaar het OM inschakelen. Het OM is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de Leerplichtwet.

Voorwaarden

Voor een Halt-straf gelden nog meer voorwaarden, bijvoorbeeld:

  • De jongere is leerplichtig en minimaal 12 jaar oud.
  • Het verzuim kan de jongere zelf worden verweten.
  • Er spelen geen ernstige psychische of psychiatrische problemen waarbij andere hulpverlening is vereist.
  • De jongere is niet eerder voor spijbelen naar Halt verwezen.

Een leerplichtambtenaar heeft contact met de leerling en zijn/haar ouders. Zij moeten namelijk wel instemmen met de Halt-straf. Als ze dat niet doen, wordt er proces-verbaal opgemaakt. Datzelfde gebeurt als een leerling tijdens de interventie blijft verzuimen.

Meer informatie of verwijzen naar Halt?

Wilt u meer informatie over de Halt-aanpak schoolverzuim of wilt u een zaak doorverwijzen? Neem dan contact op met het Halt-team in uw regio.
> klik hier voor de contactgegevens per Halt-team.