Politie

Jongeren van 12 tot 18 jaar die in aanraking komen met de politie, kunnen in aanmerking komen voor een Halt-straf. Soms is daarvoor toestemming van het OM nodig.

Een jongere kan een Halt-straf krijgen na bijvoorbeeld winkeldiefstal, vernielingen, een overtreding van het Vuurwerkbesluit of na oplichting. Een uitgebreidere lijst met Halt-waardige delicten vindt u onder aan deze pagina.

Voor een Halt-straf gelden voorwaarden:

  • De jongere heeft een Halt-waardig feit gepleegd.
  • De jongere bekent het gepleegde feit. 
  • De jongere stemt in met verwijzing naar Halt.
  • Voor verdachten jonger dan 16 jaar geldt dat de ouders moeten instemmen met een verwijzing. Halt vraagt deze toestemming.

Ouders of opvoeders moeten er van op de hoogte gebracht worden dat hun kind een strafbaar feit heeft gepleegd. Deelname aan Halt is niet verplicht, maar het heeft gevolgen als jongeren of hun ouders niet instemmen met deze Halt-interventie. Datzelfde geldt als een jongere zijn of haar Halt-straf zonder succes afsluit. Het OM kan vervolgstappen ondernemen als een jongere die een misdrijf heeft gepleegd, zijn Halt-straf niet vervult.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over verwijzen naar Halt? Neem dan contact op met het Halt-team in uw regio (zie Contact).