Teamaanbod

Sport verbindt, houdt je fit en zorgt voor mooie herinneringen. Vanuit die gedachte werkt Halt met sportbonden samen om jongeren te leren zich sportief op het veld te gedragen.

Tijdens een wedstrijd, training of in de kantine kunnen de emoties van jongeren hoog op lopen. Hoe gaan ze hiermee om? Wanneer gaan ze te ver en wat zijn de gevolgen van (grensoverschrijdend) gedrag? Tijdens verschillende preventieve interventies gaat Halt met spelers en teams aan de slag om sportief en sociaal gedrag te bevorderen.

De interventies zijn geschikt voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Voorlichting Sportiviteit en Respect

Jongeren worden regelmatig aangesproken dat ze zich ‘sportief of respectvol’ moeten gedragen. Maar wat is dat eigenlijk? Hoe ziet dat eruit en wat betekent dat voor een team? Halt maakt de onderwerpen sportiviteit, respect, tolerantie en discriminatie bespreekbaar tijdens een voorlichting om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Dankzij de voorlichting weet de speler wat respect, tolerantie en discriminatie is en weet hoe er een positief sportklimaat wordt gecreëerd. Aan de hand van video’s, stellingen en opdrachten voert de Halt-medewerker een gesprek met het team. De voorlichting kan het hele sportseizoen worden ingezet, voor, na of in plaats van een training of op een wedstrijddag.

De voorlichting is voor spelers, trainers, bestuurders en ouders die samen stil willen staan bij sportief gedrag en die zich willen inzetten voor het uitdragen van een positief sportklimaat. De voorlichting duurt maximaal 1,5 uur.

Controle is winnen – teaminterventie

Het doel van de interventie controle is winnen is om agressief gedrag op en rond het sportveld te herkennen en te voorkomen. Spelers leren van elkaar zodat ze elkaar kunnen coachen om zich sportief en sociaal te gedragen.

De interventie is voor teams of groepen binnen het team die zich grensoverschrijdend gedragen. Met diverse oefeningen krijgen spelers handvatten om ongewenst gedrag te voorkomen. Het team begrijpt waar het grensoverschrijdende gedrag vandaan komt en staat stil bij de gevolgen.

Er is een speciale boosheidscontrole training voor spelers waarvan de begeleider of de speler zelf aangeeft vaak aangesproken te worden op ongewenst gedrag.

Herstel & Bemiddeling – teaminterventie

De interventie is bedoeld om de sportieve relatie tussen twee partijen na een incident te herstellen. Beide partijen hebben inzicht in de gebeurtenis, het gedrag en de gevolgen van het gedrag. De spelers weten hoe ze zich in de toekomst sportief kunnen gedragen.

De interventie is bijvoorbeeld voor teams waarbij de wedstrijd (eenmalig of meerdere malen) uit de hand is gelopen, de wedstrijd is gestaakt of waarbij een verzoek is gedaan om elkaar niet meer tegen te komen in de competitie.

De Halt-medewerker gaat met beide partijen in gesprek om behoeftes en wensen in kaart te brengen. Afhankelijk van de uitdaging waar de club voor staat voert de Halt-medewerker gesprekken, bemiddelt tussen de partijen en begeleidt het herstel van de relatie.

Als u meer wilt weten over het groepsaanbod voor sportteams, kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.