Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een aantal veelgestelde vragen. Klik op de vraag voor het antwoord.

Jongeren

Als je naar Halt wordt verwezen, krijg je de kans om je fout goed te maken. Je krijgt leeropdrachten en je hebt gesprekken met de Halt-medewerker om vaardigheden te oefenen. Je biedt je excuus aan, aan het slachtoffer. Soms moet je ook schade vergoeden en een werkopdracht uitvoeren. Ook je ouders hebben altijd een rol in het Halt-traject. Een Halt-traject duurt nooit langer dan 20 uur. Voor meer informatie over de Halt-interventie klik hier.

Ja: het is belangrijk dat ouders aanwezig zijn bij de gesprekken. In het eerste gesprek bespreken jullie met de Halt-medewerker wat er is gebeurd. Ouders begeleiden je bij het aanbieden van excuses en het vergoeden van de eventuele schade. Als je minderjarig bent en een delict hebt gepleegd, moeten je ouders ook hun handtekening zetten onder de afspraken met Halt. Voor meer informatie over de de rol van je ouders klik hier.

Als je je houdt aan de afspraken die je hebt gemaakt in het Halt-contract, kun je gewoon een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) krijgen.

Als je je niet aan de afspraken houdt, dan kan je toch worden veroordeeld voor het strafbare feit en krijg je een strafblad. Als je een strafblad hebt wordt dit meegenomen bij het aanvragen van een VOG. Voor meer informatie over de gevolgen van de Halt-interventie klik hier.

Halt registreert persoonsgegevens van jou, je ouders en andere mensen die betrokken zijn bij het Halt-traject. Dat doen we om je goed te begeleiden. Als dat nodig is, deelt Halt de persoonsgegevens met organisaties waarmee Halt samenwerkt, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming. Voor meer informatie over de registratie van jouw gegevens klik hier.

Als je bent geschorst kan de KNVB je naar Halt sturen om de training Sport en Gedrag te volgen. Als je die training goed afsluit, wordt een deel van de schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Dan sta je weer eerder op het voetbalveld.

De training is gemaakt voor jonge voetballers, tot 23 jaar. Voor meer informatie over de training Sport en Gedrag klik hier.

We vinden het leuk als je een werkstuk maakt of spreekbeurt houdt over Halt! We helpen je graag met het vinden van de juiste informatie. Op deze website staat veel informatie over Halt en onze activiteiten. Klik daarvoor op de blauwe titels bovenaan de pagina. Voor meer informatie klik hier.

Ouders

Uw kind heeft steun, advies en hulp nodig bij het uitvoeren van het traject. Daarom kijkt Halt samen met u wat er nodig is om uw kind te laten leren van hun fout. Voor meer informatie klik hier.

Als ouder bent u aanwezig bij gesprekken van de Halt-medewerker met uw kind. En u begeleidt uw kind tijdens het Halt-traject, bijvoorbeeld bij het aanbieden van excuses aan het slachtoffer. Voor meer informatie klik hier.

Als u vragen heeft over de lopende zaak van uw kind kunt u contact opnemen met de Halt-medewerker die de zaak behandelt. De contactgegevens van de Halt-medewerker staan op de uitnodigingsbrief.

Scholen

Halt geeft voorlichtingen aan leerlingen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, bij zowel regulier als speciaal onderwijs. Naast voorlichtingen aan de leerlingen organiseert Halt ook ouderbijeenkomsten waarin we ouders inzicht geven over het gedrag van jongeren. Halt kan op uw school ook een spreekuur geven waar leerlingen naartoe worden verwezen voor incidenten waarbij er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Voor meer informatie over ons aanbod klik hier.

Wil je altijd op de hoogte zijn van ons nieuws? De Halt-nieuwsbrief verschijnt vier tot vijf keer per jaar. Mis niks en schrijf je nu in.

Verwijzers

Jongeren kunnen op verschillende manieren naar Halt worden verwezen: via de politie, een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), waaronder de leerplichtambtenaar of via de officier van justitie.

Jongeren kunnen naar Halt worden verwezen voor verschillende strafbare feiten. Klik hier voor een overzicht van de voorwaarden. 

Klik hier voor een beschrijving over het verwijzen van jongeren naar Halt.

Halt kan voorlichting geven op de politieacademie. Op deze manier maken de aankomende agenten kennis met Halt en weten ze welke jongeren, waarvoor naar Halt kunnen worden gestuurd. We vertellen wat Halt kan betekenen voor jongeren. Interesse? Klik hier voor de aanvraag van een voorlichting op de politieacademie. 

Partners

Halt is een verbindende partner tussen jongeren en ouders aan de ene kant en organisaties die met (licht) criminele jongeren te maken hebben aan de andere kant. We werken samen met lokale en landelijke partners en opdrachtgevers in de straf- en zorgketen, zoals gemeenten, politie, scholen, wijkteams en jongerenwerk. Voor meer informatie over onze samenwerkingen en partners klik hier. Interesse in een samenwerking met Halt? Neem dan direct contact op via info@halt.nl of bel naar: 088 115 35 00.

Wil je altijd op de hoogte zijn van ons nieuws? De Halt-nieuwsbrief verschijnt vier tot vijf keer per jaar. Mis niks en schrijf je nu in.

Stage en werk

Werken bij Halt betekent maatschappelijk betrokken zijn en bouwen aan concrete resultaten op de terreinen preventie, straf, zorg en welzijn, onderwijs en sociale veiligheid. Halt heeft verschillende stages, klik hier voor de mogelijkheden. 

Werken bij Halt betekent maatschappelijk betrokken zijn en bouwen aan concrete resultaten op de terreinen preventie, straf, zorg en welzijn, onderwijs en sociale veiligheid. Solliciteren? Klik hier voor de actuele vacatures.

Slachtoffer

Als u slachtoffer bent van een delict en de dader is naar Halt verwezen, dan wordt u betrokken in het traject dat de jongere doorloopt. Voor meer informatie klik hier.

Heb je nog vragen?

Onze teams staan je graag te woord van ma t/m vr van 08:00 - 17:00 uur. Neem contact met ons op.