Cijfers

Jaarlijks krijgen zo’n 15.000 jongeren een Halt-interventie. Het aantal Halt-verwijzingen per gemeente kan sterk verschillen. Een verklaring voor de verschillen is vaak lastig te geven. Het wil namelijk niet altijd zeggen dat er in een gemeente met meer Halt-verwijzingen ook meer jeugdcriminaliteit is. Een andere verklaring kan namelijk zijn dat Halt daar goed samenwerkt met de politie. Waardoor de politie de jongeren eerder naar Halt verwijst, dan een waarschuwing of boete geeft. Ook kan een gemeente als speerpunt bijvoorbeeld het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren hebben. Dan zet de gemeente Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in tijdens evenementen, waardoor er meer jongeren naar Halt gaan. Hoewel we de duiding van de cijfers niet altijd hebben, willen we de Halt-cijfers wel met u delen.

Aantal verwijzingen de afgelopen drie jaar

Het coronavirus zorgde voor een daling in het aantal Halt-zaken. Van 16.088 Halt-interventies in 2019 naar 13.421 Halt-interventies in 2020, waarvan 10% corona-gerelateerd. Omdat jongeren meer thuis waren, daalden het aantal zaken voor schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling.

2020
13.421
2019
16.088
2018
14.419
Delen via: