Cijfers

Doorgaans krijgen zo’n 11.000 jongeren per jaar een Halt-interventie. Het aantal Halt-verwijzingen per gemeente kan sterk verschillen. Een verklaring voor de verschillen is vaak lastig te geven. Het wil namelijk niet altijd zeggen dat er in een gemeente met meer Halt-verwijzingen ook meer jeugdcriminaliteit is. Een andere verklaring kan namelijk zijn dat Halt daar goed samenwerkt met de politie. Waardoor de politie de jongeren eerder naar Halt verwijst, dan een waarschuwing of boete geeft. Ook kan een gemeente als speerpunt bijvoorbeeld het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren hebben. Dan zet de gemeente Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in tijdens evenementen, waardoor er meer jongeren naar Halt gaan. Hoewel we de duiding van de cijfers niet altijd hebben, willen we de Halt-cijfers wel met u delen.

Aantal verwijzingen de afgelopen drie jaar

Het coronavirus zorgde voor een daling in het aantal Halt-zaken. Omdat jongeren meer thuis waren, daalden in 2020 en 2021 vooral het aantal zaken voor schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling.

2022
10.123
2021
9.841
2020
13.421