Gemeenten

Halt helpt gemeenten om jeugdcriminaliteit te voorkomen en overlast terug te dringen. Zo bieden we interventies gericht op overlastgevende jongeren en het doorbreken van negatieve groepsdynamiek. Dit doen we aan de hand van groepsaanpak: onder regie van de gemeente wordt de groep overlastgevende jongeren in kaart gebracht, waarna Halt op huisbezoek gaat. Of we leren jongeren hun boosheid onder controle te krijgen. Ook biedt Halt opvoedondersteuning aan ouders.

Is er meer aan de hand met een jongere of een gezin, dan verwijst Halt de jongere door naar passende hulp. Daarin werken we samen met scholen, wijkteams, verslavingszorg en het Centrum Jeugd en Gezin. Op deze manier levert Halt een bijdrage aan de uitvoering van het gemeentebeleid.

Vanuit onze pedagogische visie, door onze expertise en een nauwe samenwerking met lokale en landelijke partners en opdrachtgevers, weten de medewerkers van Halt wat er op lokaal, regionaal en landelijk niveau speelt. Zo kan Halt de verbinder zijn in de gezamenlijke aanpak van jeugdcriminaliteit.