Resultaten met tag "Overlast" (7)

/interventie/straat

Straat

Jongeren zoeken grenzen op. En in een groep gaan jongeren vaak net een stapje verder dan dat ze alleen zouden doen. Dit gebeurt nog eerder als ze alcohol of drugs hebben gebruikt. Dan kan het gebeuren dat jongeren overlast veroorzaken. Deze overlast bestaat bijvoorbeeld uit het vernielen van spullen of het ’s avonds laat rondhangen en achterlaten van lege bierflesjes. Buurtbewoners kunnen zich hierdoor minder veilig voelen. Ook kunnen ze het lastig vinden om een groep jongeren aan te spreken op hun gedrag. Maar het is niet de bedoeling dat groepen jongeren de sfeer in de wijk gaan bepalen. Daarnaast zijn jongeren zich er niet altijd van bewust dat hun gedrag invloed heeft op het gevoel van veiligheid in de wijk.

Lees bericht
/interventie/alcohol-en-drugsgebruik

Alcohol- en drugsgebruik

Het gebruik van alcohol en drugs heeft impact op de gezondheid van jongeren. Bovendien lopen ze het risico om verslaafd te raken wanneer ze het vaak gebruiken. Omdat het lichaam van jongeren niet volgroeid is, is het extra gevoelig voor middelengebruik. Grenzen vervagen, wat kan leiden tot overlast, geluidshinder, vernielingen, geweld of agressie.

Lees bericht
/interventie/overlast-in-openbare-ruimte

Overlast in openbare ruimte

Jongeren kunnen overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Denk aan het vernielen van een bushokje of prullenbak, lawaai maken of troep achterlaten. Buurtbewoners kunnen last hebben van de vernielingen en kunnen zich minder veilig voelen door ongewenst gedrag van jongeren. Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor zichzelf of voor anderen en de omgeving.

Lees bericht
/interventie/verkeersoverlast

Verkeersoverlast

Halt zet zich ook in voor verkeersveiligheid. Jongeren die de regels in het verkeer negeren, kunnen naar Halt worden verwezen. Deze jongeren hebben met hun overtreding niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar gebracht. In Midden-Nederland kunnen jongeren een Halt-interventie krijgen wanneer zij zonder rijbewijs hebben gereden.

Lees bericht
/interventie/overlast-rond-de-jaarwisseling-2

Overlast rond de jaarwisseling

Jaarlijks worden rond de 1.400 jongeren naar Halt gestuurd, omdat zij zich niet aan de vuurwerkregels houden. Vernielingen, brandstichting, geluidsoverlast en het lastigvallen van hulpdiensten zijn situaties die veel voorkomen tijdens oud en nieuw.

Lees bericht
/verwijzen-naar-halt/interventie/buitengewoon-opsporingsambtenaren-boas

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's)

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) die hiervoor bevoegd zijn, kunnen jongeren naar Halt verwijzen. Halt werkt samen met BOA’s aan een vroegtijdige en pedagogische aanpak van jongeren met grensoverschrijdend gedrag in de wijk.

Lees bericht
/innovaties-van-halt/samenwerken-met-halt/gemeenten

Gemeenten

Halt helpt gemeenten om jeugdcriminaliteit te voorkomen en overlast terug te dringen. Zo bieden we interventies gericht op overlastgevende jongeren en het doorbreken van negatieve groepsdynamiek. Dit doen we aan de hand van groepsaanpak: onder regie van de gemeente wordt de groep overlastgevende jongeren in kaart gebracht, waarna Halt op huisbezoek gaat. Of we leren jongeren hun boosheid onder controle te krijgen. Ook biedt Halt opvoedondersteuning aan ouders.

Lees bericht