Resultaten met tag "Overlast" (10)

/voor-verwijzers/alcohol-en-drugsgebruik

Alcohol- en drugsgebruik

Het gebruik van alcohol en drugs heeft impact op de gezondheid van jongeren. Bovendien lopen ze het risico om verslaafd te raken wanneer ze het vaak gebruiken. Omdat het lichaam van jongeren niet volgroeid is, is het extra gevoelig voor middelengebruik. Grenzen vervagen, wat kan leiden tot overlast, geluidshinder, vernielingen, geweld of agressie.

Lees bericht
/voor-verwijzers/overlast-in-openbare-ruimte

Overlast in openbare ruimte

Jongeren kunnen overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Denk aan het vernielen van een bushokje of prullenbak, lawaai maken of troep achterlaten. Buurtbewoners kunnen last hebben van de vernielingen en kunnen zich minder veilig voelen door ongewenst gedrag van jongeren. Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor zichzelf of voor anderen en de omgeving.

Lees bericht
/voor-verwijzers/verkeersoverlast

Verkeersoverlast

Halt zet zich ook in voor verkeersveiligheid. Jongeren die de regels in het verkeer negeren, kunnen naar Halt worden verwezen. Deze jongeren hebben met hun overtreding niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar gebracht. In Midden-Nederland kunnen jongeren een Halt-interventie krijgen wanneer zij zonder rijbewijs hebben gereden.

Lees bericht
/voor-verwijzers/overlast-rond-de-jaarwisseling-2

Overlast rond de jaarwisseling

Jaarlijks worden rond de 750 jongeren naar Halt gestuurd, omdat zij zich niet aan de vuurwerkregels houden. Vernielingen, brandstichting, geluidsoverlast en het lastigvallen van hulpdiensten zijn situaties die veel voorkomen tijdens oud en nieuw.

Lees bericht
/voor-verwijzers/verwijzen-naar-halt/buitengewoon-opsporingsambtenaren-boas

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's)

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) die hiervoor bevoegd zijn, kunnen jongeren naar Halt verwijzen. Halt werkt samen met BOA’s aan een vroegtijdige en pedagogische aanpak van jongeren met grensoverschrijdend gedrag in de wijk.

Lees bericht
/over-halt/samenwerken-met-halt/gemeenten

Gemeenten

Halt helpt gemeenten om jeugdcriminaliteit te voorkomen en overlast terug te dringen. Zo bieden we interventies gericht op overlastgevende jongeren en het doorbreken van negatieve groepsdynamiek. Dit doen we aan de hand van groepsaanpak: onder regie van de gemeente wordt de groep overlastgevende jongeren in kaart gebracht, waarna Halt op huisbezoek gaat. Of we leren jongeren hun boosheid onder controle te krijgen. Ook biedt Halt opvoedondersteuning aan ouders.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/veilig-oud-en-nieuw

Veilig oud en nieuw

Halt geeft jaarlijks zo’n duizend voorlichtingen Veilig oud en nieuw. Opgroeiende kinderen zijn gevoelig voor invloeden van de groep. Ze zoeken steun bij leeftijdsgenoten en willen daarom graag bij een groep horen. Kinderen handelen in een groep vaak anders dan als ze alleen zijn, ook tijdens de jaarwisseling. Bij kinderen die zich schuldig maken aan strafbare feiten, is er bijna altijd sprake van invloed van vrienden.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/ouderbijeenkomsten-2

Ouderbijeenkomsten

De ouderbijeenkomsten versterken het effect van de voorlichtingen.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/veilig-oud-en-nieuw-2

Veilig oud en nieuw

Halt geeft jaarlijks zo’n duizend voorlichtingen Veilig oud en nieuw op scholen. Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor invloeden van de groep. Ze zoeken steun bij leeftijdsgenoten en willen daarom graag bij een groep horen. Jongeren handelen in een groep vaak anders dan als ze alleen zijn, ook tijdens de jaarwisseling. Bij jongeren die zich schuldig maken aan strafbare feiten, is er bijna altijd sprake van invloed van vrienden.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/ouderbijeenkomsten-155

Ouderbijeenkomsten

De ouderbijeenkomsten versterken het effect van de voorlichtingen.

Lees bericht