Zorgvuldig, Snel en Maatwerk: ZSM

Halt maakt deel uit van de jeugdstrafrechtketen en is als vaste partner aangesloten bij ZSM. ZSM staat voor Zorgvuldig, Snel en Maatwerk. Alle misdrijven, ook van jonge verdachten, worden besproken op ZSM.

Samenwerkende partners

Op ZSM werken Openbaar Ministerie, politie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering en Slachtofferhulp Nederland met elkaar samen in de aanpak van (lichte) veelvoorkomende criminaliteit, zoals winkeldiefstal en vernieling. Op een ZSM-locatie kan de officier van justitie snel beslissen wat er met een zaak gebeurt. Hierbij houdt de officier van justitie rekening met de adviezen van de partners op ZSM. Maar ook met de wensen en schade van het slachtoffer en de omstandigheden van de verdachte.

De rol van het OM

Het Openbaar Ministerie besluit samen met de ZSM-partners wat de meest betekenisvolle interventie is voor de jongere. Een officier van justitie kan ook naar Halt verwijzen. Hiervoor gebruikt hij zijn discretionaire bevoegdheid. Een discretionaire bevoegdheid is in het Nederlands bestuursrecht een bevoegdheid die een bestuursorgaan in meer of mindere mate de vrijheid toekent om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen.

De Halt-interventie

Door deelname aan ZSM levert Halt een actieve bijdrage aan de keuze voor een betekenisvolle interventie voor jongeren. Zo proberen we te voorkomen dat jongeren onnodig te maken krijgen met het strafrecht en een strafblad krijgen. Kiezen voor een Halt-interventie als een buitenstrafrechtelijke aanpak in de juiste zaken en voor de juiste jongeren.

Na aanmelding en besluit op ZSM, start Halt de interventie. Zo wordt gezorgd voor een snelle, pedagogische en op maatwerk gemaakte interventie voor de jongere, met aandacht voor het slachtoffer. Op deze manier dragen we bij aan een vroegtijdige aanpak in het belang van jongeren, maar ook het slachtoffer en de maatschappij.