Ik moet naar Halt

Jongeren zoeken soms de grens op. Onderzoeken hoort bij hun leeftijd en ze leren hierdoor. Maar soms gaan ze te ver en overtreden ze de wet. De omgeving kan hier veel last van hebben. Denk aan de winkelier van wie gestolen wordt of de bewoners van een wijk waar een groep jongeren overlast veroorzaakt. Ook kunnen jongeren door het overtreden van de wet hun eigen toekomst in gevaar brengen.

Door direct en op een grondige manier in te grijpen, voorkomt Halt dat gedrag van kwaad tot erger gaat. De Halt-straf heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen. En het goed te maken met de slachtoffers en de maatschappij. Halt wil jongeren dus helpen fouten te voorkomen, hen laten leren van fouten en jongeren de kans geven hun gemaakte fouten te herstellen.

Fouten goedmaken

Tijdens de Halt-straf leert een jongere wat hij verkeerd heeft gedaan en wat de gevolgen daarvan zijn. Halt probeert jongeren te laten inzien dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag. Samen met de jongere kijkt de Halt-medewerker met welke (sociale) kennis nog geoefend kan worden. Hiervoor moeten jongeren onder andere leeropdrachten maken, excuses aanbieden aan het slachtoffer en in sommige gevallen ook schade vergoeden en een werkopdracht uitvoeren. Zo pakt Halt de kans op herhaling van dit gedrag onmiddellijk aan en houden we de samenleving veilig.

Natuurlijk betrekken we ouders hierbij. Jongeren hebben ouders nodig om op het goede spoor te blijven. Halt spreekt de jongeren samen met hun ouders. Bovendien moeten ouders van minderjarigen onder de 16 jaar ook akkoord gaan met de Halt-straf.

Gevolgen voor de toekomst

Halt geeft jongeren de kans om hun strafbare gedrag recht te zetten, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun toekomst. Als een jongere de Halt-straf volgens de afspraken afrondt, voorkomt hij een strafblad (justitiële aantekening). Dat betekent niet dat een Halt-straf vrijblijvend is: als een jongere niet meewerkt, moet hij alsnog naar Justitie.

Delen via:

Relevante onderwerpen