De Halt-academie

De Halt-academie

Om de medewerkers te helpen een noodzakelijk basisniveau te bereiken voor de deskundige en professionele uitvoering van het werk, organiseren we verschillende trainingen voor en met onze collega’s. Deze trainingen zorgen voor verdieping, ontwikkeling en innovatie op individueel, team- en organisatieniveau. Medewerkers leren in de praktijk en met elkaar, raken gewend aan reflectie en feedback en worden in de eerste periode van het werk begeleid door een mentor. Alle trainingen en cursussen van de halt-academie worden door Halt bekostigd en voor enkele trainingen kom je zelfs in aanmerking voor SKJ punten. Hieronder een greep uit ons jaarlijkse programma.

Juridische basiscursus

In deze cursus leer je wat de grondslagen zijn voor de repressieve taak van Halt. Je gaat aan de slag om te ontdekken wie de Halt-verwijzers zijn, wat de taken zijn van de vijf strafrechtketenpartners en hoe deze partners zijn georganiseerd.

Motiverende gespreksvoering

Het uitgangspunt bij deze methodiek is dat twijfels die een jongere heeft over verandering juist mogelijkheden bieden om hem in beweging te krijgen.

Omgaan met agressie

Het doel van deze training is het herkennen en de-escaleren van agressie-risico’s die bij het werk horen van een Halt-medewerker.

Kenniscolleges

Vijf maal per jaar zijn er kenniscolleges over actuele thema’s met deskundigen uit het werkveld.

Als er actuele ontwikkelingen zijn spelen we daar direct op in en organiseren specifieke trainingen om kennis op peil te houden.

Kijk hier voor de vacatures van Halt.

Meiden Met Telefoon