Ouderbijeenkomsten

De ouderbijeenkomsten versterken het effect van de voorlichtingen.

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke kernwaarde in de aanpak van Halt. We organiseren ouderbijeenkomsten bij de voorlichtingen Invloed van de groep, Wapens en geweld, Ondermijning, Gedrag Online, Online Fraude & Cybercriminaliteit en Tolerantie en Respect.

Ervaringen uitwisselen

De school nodigt de ouders uit voor de bijeenkomst op het thema, waar de Halt-medewerker als gast de bijeenkomst leidt. Naast het vergroten van de kennis van de ouders, gaan zij met elkaar in gesprek en wisselen zij ervaringen uit. Natuurlijk wordt de koppeling gemaakt met wat de kinderen eerder op school hebben besproken om zo het gesprek thuis aan te moedigen. Daarnaast krijgen ouders altijd handelingsperspectieven aangereikt: wat kunnen zij doen als ze zich zorgen maken om hun kind? Hoe kunnen ze het gesprek aangaan en waar kunnen ze terecht voor hulp?

Als u geïnteresseerd bent in een ouderbijeenkomst kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.