Participatie en advies

Halt kan met haar netwerk- en adviestaak een bijdrage leveren aan de lokale veiligheid van de jeugd. Dit doen we door aan te sluiten bij het tactisch of operationeel overleg en door informatie en kennis te delen over lokale problematiek. Hierbij werkt Halt samen met politie, leerplicht, gemeente, BOA's of andere lokale veiligheids- en zorgpartners.

Aanpak op verschillende niveaus
Op operationeel niveau helpt Halt met bijvoorbeeld een gepaste aanpak voor problematiek op wijk- en gezinsniveau, waarbij jongeren in het geding zijn. Halt denkt daarin mee over passende reacties op casuïstiek en stemt af met partners zoals de politie, leerplichtambtenaar, boa’s of andere lokale veiligheids- of zorgpartners. Op tactisch niveau deelt Halt trends en zorgen op het gebied van jeugd en veiligheid en helpt Halt mee bij bijvoorbeeld het opstellen van een veiligheidsplan van gemeenten. 

Als u meer wilt weten over de rol die Halt kan spelen in uw gemeente, dan kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.