Eindhoven

Halt op school 

De Halt-medewerker is een vast gezicht op school. Zij kan inspringen op het moment dat de school het nodig acht. Zo kan de school na een incident in een klas bijvoorbeeld een voorlichtingen aanvragen, een klassendialoog organiseren of een leerling aanmelden bij het spreekuur. Daarnaast is de Halt-medewerker een makkelijk te herkennen aanspreekpunt voor zowel leerling als docent. Dankzij de positie van Halt binnen het onderwijs, het sociaal domein en de strafrechtketen kan zo nodig een link worden gelegd met één van onze partners.

Voorlichting: De kosten van snel geld verdienen, weerbaar tegen ondermijning

Tijdens de voorlichting De kosten van snel geld verdienen krijgen de leerlingen inzicht in de criminele aspecten van snel geld verdienen. Leerlingen leren in de les over de wereld die schuilgaat achter georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De les maakt leerlingen bewust van de risico's en gevolgen die ondermijnende criminaliteit met zich mee brengt en wat zij kunnen doen om hier uit te blijven. Het doel van de voorlichting is om leerlingen mee te geven hoe ze zich weerbaar kunnen maken tegen ondermijning.