Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe Halt omgaat met uw persoonsgegevens en welke regels daarvoor gelden. De verklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de justitiële wettelijke taak van Halt en de niet wettelijke taken van Halt. Maar ook voor de persoonsgegevens die u achterlaat via de website.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u opgeeft via www.Halt.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. In de huidige situatie verzamelt Halt via de website alleen persoonsgegeven via het contactformulier en het klachtenformulier. Het contactformulier vraagt om de naam, e-mailadres en de vraag/reactie. Het klachtenformulier vraagt om NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en een omschrijving van de klacht. De klacht wordt hierna geregistreerd en gearchiveerd op de dataschijf van Halt. Na afronding van de klacht wordt het klachtdossier nog een twee jaar bewaard ten behoeve van de leercyclus van de organisatie. Hierna worden alle gegevens van de dataschijf verwijderd.