MBO

In de voorlichting komen praktijkvoorbeelden aan bod, die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Ze gaan over jongeren die bij Halt of bij justitie terecht zijn gekomen, omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd. De studenten bedenken oplossingen voor deze jongeren om het de volgende keer in een moeilijke situatie anders te doen. Met de voorlichtingen willen we de studenten bewust maken. Bijvoorbeeld over hun keuzes, de gevolgen van hun gedrag en hun eigen verantwoordelijkheid.

De volgende voorlichtingen zijn beschikbaar:

  • Geldezels
  • De kosten van snel geld verdienen- weerbaar tegen ondermijning

Voor beide voorlichtingen is ook een ouderbijeenkomst beschikbaar.