School- en wijkaanpak

Iedere jongere verdient een kansrijke toekomst. Halt draagt hieraan bij door in te zetten op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Halt investeert in de sociale weerbaarheid van jongeren in de wijk, op school en op het sportveld. Dit zorgt ervoor dat jongeren beter met tegenslagen om kunnen gaan, grenzen aan kunnen geven en negatieve beïnvloeding herkennen en zich daartegen kunnen weren. Halt doet dit samen met de jongeren, ouders en verzorgers en het netwerk rondom de jongere, onder meer door voorlichtingen, individuele ondersteuning en groepsinterventies. Samen met netwerkpartners streven we naar een veilige pedagogische sfeer waarbij herstel en inclusiviteit - in de zin van: iedereen verdient een tweede kans - belangrijke kernwaardes vormen.

Halt als vaste partner

De activiteiten van Halt staan niet op zichzelf: ze vormen een onderdeel van een breder integraal pakket. De Halt-medewerker wordt dan een vast gezicht op school of in de wijk, die kan inspringen op het moment dat het nodig is. Zo houden we de lijnen kort en is de Halt-medewerker een sparringpartner bij (vragen en tips over) ongewenst gedrag.

Lees meer op