Diefstal

Bij jongeren die zich schuldig maken aan diefstal, gaat het meestal om de spanning van het stelen zelf. Ook is er bijna altijd sprake van invloed van vrienden. Jongeren hebben op het moment zelf vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor zichzelf of voor anderen. Hoe maak je jongeren bewust van de gevolgen van diefstal? En hoe voorkom je dat ze grenzen overschrijden?

Onze aanpak

Wanneer jongeren strafbare feiten plegen, zoals diefstal, kunnen ze worden verwezen naar Halt. We bekijken door middel van een signalering in het startgesprek wat er is gebeurd en waarom. We brengen in kaart welke factoren te maken hebben met het strafbare gedrag en wat er nodig is voor de jongere om te voorkomen dat het nog eens gebeurt. Tijdens de Halt-interventie reflecteert de jongere op het eigen gedrag, kijkt hij naar de gevolgen van het gedrag en gaat aan de slag met vaardigheden om te kunnen omgaan met risicovolle situaties. Ook is het herstellen van wat is gebeurd, bijvoorbeeld door het aanbieden van excuses, een onderdeel van de interventie. Als er schade is, moet deze worden vergoed. In sommige gevallen krijgt de jongere een werkopdracht. Ouders of opvoeders worden altijd betrokken bij het Halt-traject.

Wat levert het op

Door jongeren te confronteren met de gevolgen van het strafbare gedrag en ze hier gedragsalternatieven voor aan te bieden, leveren we een actieve bijdrage aan het tegengaan van crimineel gedrag. Doordat we de jongeren aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en ze te laten reflecteren op het eigen gedrag, leren ze wat ze een volgende keer in een moeilijke situatie anders kunnen doen. Zo proberen we te voorkomen dat zij in herhaling vallen. Op die manier biedt Halt jongeren een tweede kans.

Sommige jongeren krijgen naast een Halt-straf ook een overlastboete. Want aangifte doen van een winkeldiefstal kost het personeel van de winkel tijd en geld. Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) zorgt dat de jongere dit terugbetaalt. Deze zogenoemde overlastdonatie is geen onderdeel van Halt. Meer informatie hierover is te vinden op www.so-da.nl en www.overlastregistratie.nl.