Resultaten met tag "Jeugdcriminaliteit" (8)

/ik-moet-naar-halt

Ik moet naar Halt

Je bent door de politie of leerplichtambtenaar naar Halt gestuurd. Dat betekent dat je iets hebt gedaan dat volgens de wet niet mag. Je hebt een strafbaar feit gepleegd.

Lees bericht
/halt-voor-ouders-en-verzorgers/ik-moet-naar-halt/onze-aanpak

Onze aanpak

Tijdens het Halt-traject willen we dat ouders meer verantwoordelijkheid nemen in de opvoeding en invloed uitoefenen op het gedrag van hun kind. Onze aanpak is dat we naast ouders staan en samen kijken wat nodig is voor hun kind.

Lees bericht
/interventie/diefstal

Diefstal

Bij jongeren die zich schuldig maken aan diefstal, gaat het meestal om de spanning van het stelen zelf. Ook is er bijna altijd sprake van invloed van vrienden. Jongeren hebben op het moment zelf vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor zichzelf of voor anderen. Hoe maak je jongeren bewust van de gevolgen van diefstal? En hoe voorkom je dat ze grenzen overschrijden?

Lees bericht
/interventie/cyber

Cyber

Jongeren worden steeds handiger met computers en het internet. Dit kan positief zijn. Maar jongeren kunnen hun computertalent ook negatief inzetten. Bijvoorbeeld voor het online inbreken in een webshop of het hacken van een schoolsysteem. Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor zichzelf, maar ook voor anderen in hun omgeving.  

Lees bericht
/innovaties-van-halt/samenwerken-met-halt/gemeenten

Gemeenten

Halt helpt gemeenten om jeugdcriminaliteit te voorkomen en overlast terug te dringen. Zo bieden we interventies gericht op overlastgevende jongeren en het doorbreken van negatieve groepsdynamiek. Dit doen we aan de hand van groepsaanpak: onder regie van de gemeente wordt de groep overlastgevende jongeren in kaart gebracht, waarna Halt op huisbezoek gaat. Of we leren jongeren hun boosheid onder controle te krijgen. Ook biedt Halt opvoedondersteuning aan ouders.

Lees bericht
/innovaties-van-halt/samenwerken-met-halt/informatie-en-advies

Informatie en advies

Halt is een verbindende partner tussen jongeren en ouders aan de ene kant en organisaties die met (licht) criminele jongeren te maken hebben aan de andere kant. We werken samen met lokale en landelijke partners en opdrachtgevers. Gemeenten, politie en scholen hebben allemaal banden met Halt. Dit betekent dat Halt veel informatie verzamelt op het gebied van jeugdcriminaliteit. Als landelijke organisatie kunnen we ontwikkelingen op het gebied van jeugdcriminaliteit en veiligheid snel zien aankomen. Dat maakt Halt een expert op het gebied van repressie en preventie van jeugdcriminaliteit. Die kennis delen we graag.

Lees bericht
/over-halt

Over Halt

Halt richt zich al meer dan veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit, vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Onder jeugdcriminaliteit verstaan wij: gedrag van jongeren van 12 tot 23 jaar waarmee bepaalde - in wetten vastgelegde - normen worden overtreden en waarop een straf staat.

Lees bericht
/actueel/jeugdcriminaliteit-daalt-maar-niet-alle-vormen

Jeugdcriminaliteit daalt, maar niet alle vormen

De jeugdcriminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen is in de periode 2015 tot 2021 vergeleken met de vijftien jaren daarvoor afgenomen.

Lees bericht