Resultaten met tag "Jeugdcriminaliteit" (10)

/ik-moet-naar-halt

Ik moet naar Halt

Jongeren zoeken soms de grens op. Onderzoeken hoort bij hun leeftijd en ze leren hierdoor. Maar soms gaan ze te ver en overtreden ze de wet. De omgeving kan hier veel last van hebben. Denk aan de winkelier van wie gestolen wordt of de bewoners van een wijk waar een groep jongeren overlast veroorzaakt. Ook kunnen jongeren door het overtreden van de wet hun eigen toekomst in gevaar brengen.

Lees bericht
/ik-moet-naar-halt/waarom-naar-halt

Waarom naar Halt?

Jongeren komen bij Halt terecht omdat ze een grens zijn over gegaan. Ze hebben bijvoorbeeld een afvalbak vernield, gespijbeld of iets gestolen.

Lees bericht
/ik-moet-naar-halt/aanpak-en-effect

Aanpak en effect

Politie of bijvoorbeeld leerplichtambtenaren kunnen jongeren van 12 tot 18 jaar die de wet hebben overtreden naar Halt verwijzen. Jongeren krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. De jongere moet zijn excuses aanbieden aan eventuele slachtoffers en de schade vergoeden. Op deze manier krijgen jongeren inzicht in hun eigen gedrag.

Lees bericht
/samenwerken-met-halt/straat

Straat

Jongeren zoeken grenzen op. En in een groep gaan jongeren vaak net een stapje verder dan dat ze alleen zouden doen. Dit gebeurt nog eerder als ze alcohol of drugs hebben gebruikt. Dan kan het gebeuren dat jongeren overlast veroorzaken. Deze overlast bestaat bijvoorbeeld uit het vernielen van spullen of het ’s avonds laat rondhangen en achterlaten van lege bierflesjes. Buurtbewoners kunnen zich hierdoor minder veilig voelen. Ook kunnen ze het lastig vinden om een groep jongeren aan te spreken op hun gedrag. Maar het is niet de bedoeling dat groepen jongeren de sfeer in de wijk gaan bepalen. Daarnaast zijn jongeren zich er niet altijd van bewust dat hun gedrag invloed heeft op het gevoel van veiligheid in de wijk.

Lees bericht
/samenwerken-met-halt/straat/diefstal

Diefstal

Jongeren zoeken grenzen op. Dat hoort bij het opgroeien. Bij jongeren die zich schuldig maken aan diefstal gaat het vaak vooral om de spanning van het stelen zelf. Ook is er bijna altijd sprake van groepsdruk. In sommige gevallen lijkt stelen heel normaal te zijn in de groep en gebeurt dit met enige regelmaat. Winkeliers kunnen hier flink last van hebben.

Lees bericht
/samenwerken-met-halt/school/cyber

Cyber

Jongeren worden steeds handiger met computers en het internet. Naast alle goede kanten en kansen die dit hun kan bieden, kunnen zij hun computertalenten ook negatief inzetten. Bijvoorbeeld voor het online inbreken in een webshop of het hacken van een schoolsysteem. Vaak zijn jongeren zich niet bewust van de gevolgen die dit kan hebben.

Lees bericht
/samenwerken-met-halt/gemeenten

Gemeenten

Halt helpt gemeenten om jeugdcriminaliteit te voorkomen en overlast terug te dringen. Zo bieden we interventies gericht op overlastgevende jongeren en het doorbreken van negatieve groepsdynamiek. Dit doen we aan de hand van groepsaanpak: onder regie van de gemeente wordt de groep overlastgevende jongeren in kaart gebracht, waarna Halt op huisbezoek gaat. Of we leren jongeren hun boosheid onder controle te krijgen. Ook biedt Halt opvoedondersteuning aan ouders.

Lees bericht
/samenwerken-met-halt/gemeenten/informatie-en-advies

Informatie en advies

Halt is een verbindende partner tussen jongeren en ouders aan de ene kant en organisaties die met (licht) criminele jongeren te maken hebben aan de andere kant. We werken samen met lokale en landelijke partners en opdrachtgevers. Gemeenten, politie en scholen hebben allemaal banden met Halt. Dit betekent dat Halt veel informatie verzamelt op het gebied van jeugdcriminaliteit. Als landelijke organisatie kunnen we ontwikkelingen op het gebied van jeugdcriminaliteit en veiligheid snel zien aankomen. Dat maakt Halt een expert op het gebied van repressie en preventie van jeugdcriminaliteit. Die kennis delen we graag.

Lees bericht
/over-halt

Over Halt

Halt richt zich al veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Onder jeugdcriminaliteit verstaan wij: gedrag van jongeren van 12 tot 23 jaar waarmee bepaalde - in wetten vastgelegde - normen worden overtreden en waarop een straf staat.

Lees bericht
/actueel/jeugdcriminaliteit-daalt-maar-niet-alle-vormen

Jeugdcriminaliteit daalt, maar niet alle vormen

De jeugdcriminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen is in de periode 2015 tot 2021 vergeleken met de vijftien jaren daarvoor afgenomen.

Lees bericht