Voorlichtingen

Sociale veiligheid – iedere jongere een kansrijke toekomst

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Een sociaal veilige school voorkomt en treedt op tegen pesten, uitschelden, discriminatie en geweld. 

Voorlichtingen dragen bij aan de sociale veiligheid op school en daarbuiten

Per jaar geven wij ruim 14.500 voorlichtingen aan meer dan 300.000 leerlingen in het regulier en speciaal basis- voortgezet- en beroepsonderwijs. Onze voorlichtingen zijn gericht op het versterken van kennis en bewustwording wat bijdraagt aan de sociale weerbaarheid van leerlingen. Omdat scholen worden geconfronteerd met voortdurend maatschappelijke veranderingen, stemmen we onze voorlichtingen af op de specifieke behoefte van de klas, school of wijk. Ons aanbod omvat voorlichtingen ter preventie van grensoverschrijdend (delict)gedrag, waarbij thema’s als groepsdruk, ondermijning en mediawijsheid aan bod komen.

 • Invloed van de groep                      
 • Gedrag online
 • Sexting education
 • Snelle euro’s hebben een prijs
 • De kosten van snel geld verdienen                               
 • Geldezels
 • Online fraude en cybercriminaliteit
 • Jeugdcriminaliteit
 • Wapens en geweld
 • Veilig oud en nieuw
 • Tolerantie en respect
 • Klassendialoog

Doelgroepen

De voorlichtingen zijn voor leerlingen van groep 7 en 8 in het basisonderwijs, klas 1 en 2 in het voortgezet- en het middelbaar beroepsonderwijs, bij zowel regulier als speciaal onderwijs.

Ouders

Naast voorlichtingen aan de leerlingen organiseert Halt ook ouderbijeenkomsten waarin we ouders inzicht geven over het gedrag van jongeren. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we meer over de voorlichting die hun kind heeft gekregen.

#Leerlingalert

Halt is een alliantie aangegaan met #Leerlingalert. Dit is een lesprogramma waarmee we willen voorkomen dat jongeren op het VO kiezen voor een criminele carrière. Daarom leren we leerlingen en studenten, ouders en medewerkers van scholen hoe het er in de criminele wereld aan toe gaat, hoe ronselmethodes, betrokkenheid bij en vormen van criminaliteit zijn te herkennen en hoe ze dan moeten handelen. Het programma is als #Studentalert, #Ouderalert en #Schoolalert ook beschikbaar voor MBO- en HBO-studenten, ouders en medewerkers van scholen.

Kijk ook op Leerlingalert.nl