Resultaten met tag "Klassendialoog" (7)

/voorlichtingen

Voorlichtingen

Sociale veiligheid – iedere jongere een kansrijke toekomst

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Een sociaal veilige school voorkomt en treedt op tegen pesten, uitschelden, discriminatie en geweld. 

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs

Primair onderwijs

In de voorlichting komen praktijkvoorbeelden aan bod, die aansluiten bij de leefwereld van kinderen. Ze gaan over jongeren die bij Halt terecht zijn gekomen, omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd. De leerlingen bedenken oplossingen voor deze jongeren om het de volgende keer in een moeilijke situatie anders te doen. Met de voorlichtingen willen we de leerlingen bewust maken. Bijvoorbeeld over hun keuzes, de gevolgen van hun gedrag en hun eigen verantwoordelijkheid.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/klassendialoog

Klassendialoog

De klassendialoog is een gespreksmethode die Halt samen met jongerenwerk uitvoert. De dialoog is gebaseerd op socratische gesprekstechnieken. De klassendialoog activeert de leerlingen, doordat zij via open, filosofische vragen worden uitgedaagd om antwoord te geven op de vraag ‘wat is veiligheid?’ Bij de beantwoording staan ze stil bij de dillema’s die hierachter schuilgaan, zoals: Wanneer botst loyaliteit op een respectvolle omgang met elkaar? Eerlijkheid tegenover snitchen of de moed om je in vrijheid uit te spreken. Tot slot benoemen leerlingen welke personen, samen met hen, een rol moeten spelen om te zorgen voor een veilige school of wijk.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs

Voortgezet onderwijs

In de voorlichting komen praktijkvoorbeelden aan bod, die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Ze gaan over jongeren die bij Halt terecht zijn gekomen, omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd. De leerlingen bedenken oplossingen voor deze jongeren om het de volgende keer in een moeilijke situatie anders te doen. Met de voorlichtingen willen we de leerlingen bewust maken. Bijvoorbeeld over hun keuzes, de gevolgen van hun gedrag en hun eigen verantwoordelijkheid.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/klassendialoog-2

Klassendialoog

De klassendialoog is een gespreksmethode die Halt samen met jongerenwerk uitvoert. De dialoog is gebaseerd op socratische gesprekstechnieken. De klassendialoog activeert leerlingen, doordat zij via open, filosofische vragen worden uitgedaagd om antwoord te geven op de vraag ‘wat is veiligheid?’ Bij de beantwoording staan de leerlingen stil bij de dillema’s die hierachter schuilgaan, zoals: Wanneer botst loyaliteit op een respectvolle omgang met elkaar? Eerlijkheid tegenover snitchen of de moed om je in vrijheid uit te spreken. Tot slot benoemen jongeren welke personen, samen met hen, een rol moeten spelen om te zorgen voor een veilige school of wijk.

Lees bericht
/school-en-wijkaanpak/halt-op-school-2

Halt op school

Op veel scholen waar Halt komtbieden we een breed, integraal pakket aan activiteiten. De Halt-medewerker wordt een vast gezicht op school, die kan inspringen op het moment dat de school het nodig acht. Zo kan de school na een incident in een klas bijvoorbeeld één of meerdere voorlichtingen aanvragen, een klassendialoog organiseren of een leerling aanmelden bij het spreekuur.

Lees bericht
/school-en-wijkaanpak/halt-op-school-2/klassendialoog-3

Klassendialoog

De klassendialoog is een gespreksmethode die Halt samen met jongerenwerk uitvoert. De klassendialoog activeert jongeren, doordat zij via open, filosofische vragen worden uitgedaagd om antwoord te geven op de vraag ‘wat is veiligheid?’ Bij de beantwoording staan de jongeren stil bij de dilemma’s die hierachter schuilgaan, zoals: Wanneer botst loyaliteit op een respectvolle omgang met elkaar? Eerlijkheid tegenover snitchen of de moed om je in vrijheid uit te spreken. In groepjes bespreken de leerlingen een casus, dit kan een incident zijn geweest dat in de klas of op school heeft gespeeld, maar ook een eigen casus van de leerlingen.

Lees bericht