Halt in de wijk

Halt werkt graag samen met lokale partners om op integrale, inclusieve en pedagogische wijze om te gaan met grensoverschrijdend (delict)gedrag van jongeren. Om de sociale weerbaarheid te versterken willen we (meer) ‘pedagogische’ kwaliteit toevoegen aan de omgeving van jongeren.

Vast aanspreekpunt in de wijk

Om dit te bereiken werken professionals samen waarbij eenieder weet wat er speelt en hoe zij elkaar kunnen versterken. Door de positie van Halt in de wijk, zowel als uitvoerder van de Halt-interventie in het strafrecht, en als partner op scholen en sportverenigingen en contact van de gemeente, kan Halt de verschillende domeinen aan elkaar verbinden en een belangrijke bijdrage leveren aan een integrale aanpak.

Als u meer wilt weten over de activiteiten van Halt in de wijk kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.