Kringen van advies

Halt zet zich in voor de kwaliteit en effectiviteit van haar programma's. Daarom werkt Halt nauw samen met een groep deskundige wetenschappers in de wetenschappelijke kring van advies. Deze groep bestaat uit experts van verschillende universiteiten en hogescholen in de pedagogiek, strafrecht en herstelrecht. Ze komen twee tot drie keer per jaar samen om de plannen van Halt te bespreken en nieuwe interventies voor te stellen. In 2024 dachten zij bijvoorbeeld mee over de Theory of Change van Halt. Eerder werkten zij mee aan een podcastserie.

Naast de wetenschappelijke advieskring heeft Halt ook een maatschappelijke advieskring. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de jeugdstrafrechtketen, gemeenten en jongerenwerk. Met deze partners bespreekt Halt bijvoorbeeld de samenwerkingsmogelijkheden en de laatste trends op het gebied van preventie (Preventie met Gezag).