Agressie en geweld

Agressie tegen mensen met een publieke taak, zoals de politie of ambulancepersoneel, komt helaas vaak voor. Ook onder jongeren. Onder invloed van vrienden of alcohol, zoeken jongeren grenzen op. Zij zijn dan daders van of omstanders bij geweld tegen mensen met een publieke taak. Hoe zorgen we er voor dat werknemers met een publieke taak zonder problemen kunnen werken en welke rol kan Halt vervullen?

Onze aanpak

Wanneer jongeren strafbare feiten plegen, zoals agressie en geweld, kunnen ze naar Halt worden verwezen. Bij de Halt-interventie reflecteren jongeren op hun gedrag, oefenen met sociale vaardigheden, ze bieden excuses aan aan het slachtoffer en vergoeden eventuele schade. In sommige gevallen krijgt de jongere een werkopdracht. Ouders of opvoeders worden altijd betrokken bij het Halt-traject.

Het kan zijn dat de jongere meer hulp nodig heeft. Dan kan de jongere in overleg worden doorverwezen. Met het Halt-traject willen we jongeren leren wat de gevolgen van hun gedrag zijn. Zo krijgen ze de kans om te leren wat ze een volgende keer in een moeilijke situatie anders kunnen doen. De interventie wordt positief afgerond wanneer alle afspraken nagekomen zijn.

Wat levert het op

Tijdens de interventie behandelen we thema’s als normen en waarden, wat het betekent om een publieke taak te hebben, wat de gevolgen zijn van geweld richting mensen met een publieke taak en gaan we in op ouderbetrokkenheid. Jongeren en hun ouders krijgen concrete handvatten voor het maken van duidelijke afspraken en wat ze kunnen doen als grenzen worden overschreden. We dragen actief bij aan een houdings- en gedragsverandering. Dit door jongeren en hun ouders het belang van de publieke taak te laten zien, hen duidelijk te wijzen op het effect van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak én door te laten zien hoe het anders kan.

Samenwerking HTM en Halt