Resultaten met tag "Schoolveiligheid" (5)

/halt-in-de-wijk/agressie-en-geweld

Agressie en geweld

Agressie tegen mensen met een publieke taak, zoals de politie of ambulancepersoneel, komt helaas vaak voor. Ook onder jongeren. Onder invloed van vrienden of alcohol, zoeken jongeren grenzen op. Zij zijn dan daders van of omstanders bij geweld tegen mensen met een publieke taak. Hoe zorgen we er voor dat werknemers met een publieke taak zonder problemen kunnen werken en welke rol kan Halt vervullen?

Lees bericht
/halt-op-school

Halt op school

Iedere jongere verdient een kansrijke toekomst. Om goed onderwijs te geven en te krijgen, is het belangrijk dat school een sociale en veilige omgeving is. Halt heeft voorlichtingen die ingezet kunnen worden om ongewenst gedrag, zoals agressie, overlast, sexting, (online) pesten, cybercriminaliteit en schoolverzuim, tegen te gaan. Hierbij maakt Halt gebruik van succesvolle onderdelen uit de Halt-interventie. Daarnaast verzorgt Halt voorlichtingen voor leerlingen om grensoverschrijdend gedrag op het sportveld aan te pakken.

Lees bericht
/halt-in-de-wijk/ongewenste-sexting

Ongewenste sexting

Sexting, sturen van seksueel getinte berichten, foto’s of video’s van jezelf, past bij een gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren. Maar er zitten ook risico’s aan. Jongeren die zich schuldig maken aan ongewenste sexting kunnen hiervoor naar Halt worden verwezen. Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor zichzelf, maar ook voor anderen in hun omgeving.

Lees bericht
/halt-in-de-wijk/spreekuur

Spreekuur

Grensoverschrijdend gedrag, zoals het vernielen van spullen, een vechtpartij of de leraar uitschelden, komt op iedere school voor. In de veel gevallen lukt het scholen om het grensoverschrijdend gedrag intern aan te pakken. Echter in sommige gevallen is het wenselijk dat er daarnaast een andere expertise ingezet kan worden. Daarom houdt Halt op scholen een spreekuur waar leerlingen naartoe verwezen worden voor incidenten waarbij er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Op deze manier probeert Halt te voorkomen dat jongeren opnieuw in de problemen komen.

Lees bericht
/ik-moet-naar-halt/halt-voor-ouders-en-verzorgers/ouderbijeenkomsten

Ouderbijeenkomsten

Halt geeft veel voorlichtingen aan jongeren op scholen. Daarnaast bieden wij via de school van uw kind ook ouderbijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten hebben altijd een inhoudelijk deel, waarin we ingaan op de voorlichting die uw kind heeft gekregen. Daarnaast gaan we in op de werking van het puberbrein, en hoe het komt dat pubers de dingen doen die ze doen. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is dat ouders met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.

Lees bericht