Resultaten met tag "Schoolveiligheid" (7)

/voor-verwijzers/agressie-en-geweld

Agressie en geweld

Agressie tegen mensen met een publieke taak, zoals de politie of ambulancepersoneel, komt helaas vaak voor. Ook onder jongeren. Onder invloed van vrienden of alcohol, zoeken jongeren grenzen op. Zij zijn dan daders van of omstanders bij geweld tegen mensen met een publieke taak. Hoe zorgen we er voor dat werknemers met een publieke taak zonder problemen kunnen werken en welke rol kan Halt vervullen?

Lees bericht
/voor-verwijzers/ongewenste-sexting

Ongewenste sexting

Sexting, sturen van seksueel getinte berichten, foto’s of video’s van jezelf, past bij een gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren. Maar er zitten ook risico’s aan. Jongeren die zich schuldig maken aan ongewenste sexting kunnen hiervoor naar Halt worden verwezen. Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor zichzelf, maar ook voor anderen in hun omgeving.

Lees bericht
/halt-voor-ouders-en-verzorgers/ik-moet-naar-halt/ouderbijeenkomsten

Ouderbijeenkomsten

Halt geeft veel voorlichtingen aan jongeren op scholen. Daarnaast bieden wij via de school van uw kind ook ouderbijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten hebben altijd een inhoudelijk deel, waarin we ingaan op de voorlichting die uw kind heeft gekregen. Daarnaast gaan we in op de werking van het puberbrein, en hoe het komt dat pubers de dingen doen die ze doen. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is dat ouders met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/ouderbijeenkomsten-2

Ouderbijeenkomsten

De ouderbijeenkomsten versterken het effect van de voorlichtingen.

Lees bericht
/school-en-wijkaanpak/halt-op-school-2/klassendialoog-3

Klassendialoog

De klassendialoog is een gespreksmethode die Halt samen met jongerenwerk uitvoert. De klassendialoog activeert jongeren, doordat zij via open, filosofische vragen worden uitgedaagd om antwoord te geven op de vraag ‘wat is veiligheid?’ Bij de beantwoording staan de jongeren stil bij de dilemma’s die hierachter schuilgaan, zoals: Wanneer botst loyaliteit op een respectvolle omgang met elkaar? Eerlijkheid tegenover snitchen of de moed om je in vrijheid uit te spreken. In groepjes bespreken de leerlingen een casus, dit kan een incident zijn geweest dat in de klas of op school heeft gespeeld, maar ook een eigen casus van de leerlingen.

Lees bericht
/school-en-wijkaanpak/halt-op-school-2/voorlichtingen-en-ouderbijeenkomsten-2

Voorlichtingen en ouderbijeenkomsten

Per jaar geven wij ruim 14.500 voorlichtingen aan meer dan 300.000 leerlingen in het regulier en speciaal basis- voortgezet- en beroepsonderwijs. Onze voorlichtingen zijn gericht op het versterken van kennis en bewustwording wat bijdraagt aan de sociale weerbaarheid van leerlingen. Scholen hebben te maken met maatschappelijke ontwikkelingen die snel kunnen veranderen. Afhankelijk van wat er speelt in de klas, op school of in de wijk bepalen we samen welke voorlichting het beste bij de situatie past. 

Lees bericht
/school-en-wijkaanpak/halt-op-school-2/jongerenrechtbanken

Jongerenrechtbanken

Een gemeenschappelijk aanbod

Stichting Halt & stichting Jongerenrechtbanken (JRB) helpen jongeren een stem te geven in de zorg voor een betrokken en veilig schoolklimaat. Ons aanbod is gericht op het versterken van zorg, preventie en herstel van grensoverschrijdend gedrag. Ons aanbod stelt uw school in staat om een passend aanbod te ontwikkelen om de sociale weerbaarheid van uw leerlingen te vergroten en om (eerste) grensoverschrijdend gedrag op inclusieve, dat wil zeggen pedagogische en herstelgerichte wijze, af te doen.

Lees bericht