Gedrag Online

Kinderen hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Tijdens de voorlichting praten we met de leerlingen over wat zij online doen en geven we tips voor ‘veilig internetten’. Afhankelijk van wat er speelt in de klas kan er dieper op een specifiek thema worden ingegaan, zoals Whatsapp-gebruik, digipesten of hacking.

Online vs de echte wereld

Leerlingen leren dat je online vaak makkelijker ‘te ver gaat’ dan in een gewoon gesprek. Ze krijgen inzicht in de digitale wereld en welke gevolgen misbruik kan hebben voor alle betrokkenen. En ze leren hoe zij kunnen voorkomen dat ze in een strafbare situatie terecht komen.

In de voorlichting gaan we met de leerlingen uitzoeken wanneer iets op internet strafbaar is. Dit doen we door een aantal waargebeurde verhalen te analyseren. De leerlingen bespreken met elkaar wat er is gebeurd, of er een strafbaar feit is gepleegd, wie het slachtoffer is en of de dader een straf verdient.

Bij de voorlichting kan ook een ouderbijeenkomst worden verzorgd.

Als u geïnteresseerd bent in de voorlichting Gedrag Online kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.