Resultaten met tag "Ouderbijeenkomsten" (2)

/halt-op-school

Halt op school

Iedere jongere verdient een kansrijke toekomst. Om goed onderwijs te geven en te krijgen, is het belangrijk dat school een sociale en veilige omgeving is. Halt heeft voorlichtingen die ingezet kunnen worden om ongewenst gedrag, zoals agressie, overlast, sexting, (online) pesten, cybercriminaliteit en schoolverzuim, tegen te gaan. Hierbij maakt Halt gebruik van succesvolle onderdelen uit de Halt-interventie. Daarnaast verzorgt Halt voorlichtingen voor leerlingen om grensoverschrijdend gedrag op het sportveld aan te pakken.

Lees bericht
/ik-moet-naar-halt/halt-voor-ouders-en-verzorgers/ouderbijeenkomsten

Ouderbijeenkomsten

Halt geeft veel voorlichtingen aan jongeren op scholen. Daarnaast bieden wij via de school van uw kind ook ouderbijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten hebben altijd een inhoudelijk deel, waarin we ingaan op de voorlichting die uw kind heeft gekregen. Daarnaast gaan we in op de werking van het puberbrein, en hoe het komt dat pubers de dingen doen die ze doen. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is dat ouders met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.

Lees bericht