Politie

Jongeren van 12 tot 18 jaar die strafbare feiten plegen, zoals bijvoorbeeld: rijden zonder rijbewijs, winkeldiefstal, vernieling, openbaar dronkenschap of oplichting kunnen naar Halt worden verwezen. In sommige gevallen is daarvoor toestemming nodig van het Openbaar Ministerie. Kijk hiernaast voor een uitgebreidere lijst met delicten waarvoor naar Halt kan worden verwezen.

Voorwaarden

  • De jongere heeft een feit uit het Besluit aanwijzing Halt-feiten gepleegd.
  • De jongere bekent het gepleegde feit.
  • De jongere stemt in met verwijzing naar Halt.
  • Voor verdachten jonger dan 16 jaar geldt dat de ouders moeten instemmen met de verwijzing. Halt vraagt deze toestemming.
  • Ouders en opvoeders moeten door de verwijzer op de hoogte gebracht worden dat hun kind een strafbaar feit heeft gepleegd.

De gevolgen van de Halt-interventie

Deelname aan de Halt-interventie is niet verplicht. Het heeft wel gevolgen als jongeren of hun ouders niet instemmen met de interventie. Dat geldt ook wanneer een jongere zijn afspraken met Halt niet nakomt.

Wanneer de jongere zijn Halt-interventie positief afrondt, wordt een  strafblad voorkomen. De Halt-interventie staat wel geregistreerd in de politieregisters. Als een jongere de Halt-interventie negatief afrondt, wordt de zaak teruggestuurd naar de verwijzer. In dat geval volgt een andere afdoeningsbeslissing, wat leidt tot justitiële documentatie. Voor sommige overtredingen kan de keuze voor een boete, in plaats van een Halt-interventie, ook een strafblad opleveren.

Verwijzen voor een Halt-interventie

In het overzicht Verwijzen voor een Halt-interventie staan de feiten waarvoor naar Halt kan worden verwezen en een uitleg van de regeling discretionaire bevoegdheid.