Overlast in openbare ruimte

Jongeren kunnen overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Denk aan het vernielen van een bushokje of prullenbak, lawaai maken of troep achterlaten. Buurtbewoners kunnen last hebben van de vernielingen en kunnen zich minder veilig voelen door ongewenst gedrag van jongeren. Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor zichzelf of voor anderen en de omgeving.

Onze aanpak

Wanneer jongeren strafbare feiten plegen, zoals het veroorzaken van overlast in de openbare ruimte, kunnen ze naar Halt worden verwezen. We kijken met een signalering in het startgesprek naar wat er is gebeurd en waarom. We brengen in kaart welke factoren te maken hebben met het strafbare gedrag en wat er nodig is voor de jongere om te voorkomen dat het nog eens gebeurt. Binnen het Halt-traject reflecteert de jongere op zijn gedrag, kijkt naar de gevolgen van het gedrag en gaat aan de slag met vaardigheden om te kunnen omgaan met risicovolle situaties. Ook is het herstellen van hetgeen is gebeurd, bijvoorbeeld door het aanbieden van excuses, een onderdeel van het traject. Als er schade is moet deze worden vergoed. In sommige gevallen krijgt de jongere een werkopdracht. Ouders of opvoeders worden altijd betrokken bij het Halt-traject.

Rommel In Het Park2 Milou Coster

Rommel in het park, illustratie van Milou Coster. Op Instagram

Gedrag in de groep

Door signalen van politie, BOA en jongerenwerk en meldingen van overlast of vandalisme, zijn jeugdgroepen met hinderlijk of licht overlastgevend gedrag in beeld bij de gemeente. Samen met partners, zoals hulpverlening en jongerenwerk, duidt Halt de jongeren in de jeugdgroep. We motiveren jongeren een Halt-traject te volgen en we benaderen ouders en informeren hen over de signalen betreffende hun kind. Nadat de jongere het Halt-traject heeft gevolgd, worden er voor de ouders ouderbijeenkomsten georganiseerd. Jongerenwerk verzorgt de nazorg.


Huisbezoeken

Na het in kaart brengen van de overlast gevende jeugdgroep, is het mogelijk dat Halt samen met het Jongerenwerk (en eventueel de politie) huisbezoeken uitvoert. Ouders krijgen in de meeste gevallen een brief van de burgemeester, waarin staat dat Halt en Jongerenwerk op huisbezoek komen in het kader van de jeugdgroepen aanpak. Tijdens het huisbezoek wordt het overlast gevende gedrag besproken met ouders en de jongere. Samen zoeken we naar oplossingen. Ook kijken we of de jongere of andere gezinsleden extra hulp nodig hebben.

 Wat levert het op

De jongeren leren over de gevolgen van negatief groepsgedrag en hoe ze dit kunnen doorbreken. Ze leren dat ze individueel verantwoordelijkheid zijn voor de keuzes die ze maken. Ouders weten door deze aanpak wat er speelt en kunnen hun kind ondersteunen bij het omgaan met negatieve groepsinvloed.

Verder krijgen ouders inzicht in eventuele (achterliggende) problematieken en behoeften van de jongere en in (achterliggende) pedagogische behoefte van ouders. Ouders krijgen zicht op hun houding ten aanzien van het gedrag van hun kind.

Uiteindelijk is het doel om de wijk veiliger te maken.