Klassendialoog

De klassendialoog is een gespreksmethode die Halt samen met jongerenwerk uitvoert. De klassendialoog activeert jongeren, doordat zij via open, filosofische vragen worden uitgedaagd om antwoord te geven op de vraag ‘wat is veiligheid?’ Bij de beantwoording staan de jongeren stil bij de dilemma’s die hierachter schuilgaan, zoals: Wanneer botst loyaliteit op een respectvolle omgang met elkaar? Eerlijkheid tegenover snitchen of de moed om je in vrijheid uit te spreken. In groepjes bespreken de leerlingen een casus, dit kan een incident zijn geweest dat in de klas of op school heeft gespeeld, maar ook een eigen casus van de leerlingen.

In de tweede les gaan de leerlingen door op de casus uit de eerste les en benoemen zij de verschillende betrokkenen. De leerlingen gaan met elkaar in gesprek over de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen en bespreken hoe anderen en zijzelf kunnenbijdragen aan veiligheid. De werkvorm is open en activerend.

Als u geïnteresseerd bent in een klassendialoog op uw school kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.