Informatie en advies

Halt is een verbindende partner tussen jongeren en ouders aan de ene kant en organisaties die met (licht) criminele jongeren te maken hebben aan de andere kant. We werken samen met lokale en landelijke partners en opdrachtgevers. Gemeenten, politie en scholen hebben allemaal banden met Halt. Dit betekent dat Halt veel informatie verzamelt op het gebied van jeugdcriminaliteit. Als landelijke organisatie kunnen we ontwikkelingen op het gebied van jeugdcriminaliteit en veiligheid snel zien aankomen. Dat maakt Halt een expert op het gebied van repressie en preventie van jeugdcriminaliteit. Die kennis delen we graag.

Zo zorgt Halt voor:

  • Advies op maat voor gemeenten en organisaties die met jeugdstrafrecht te maken hebben.
  • Cijfers op het gebied van jeugdcriminaliteit.
  • Een vertaling van deze cijfers naar belangrijke thema’s van de opdrachtgever.
  • Actieve deelname aan casusoverleg met onze partners in de strafrechtketen en zorg.
  • Presentaties en workshops over jeugdcriminaliteit.
  • Scholing en informatie aan aankomende politieagenten over de aanpak van Halt en hoe naar ons te verwijzen.

Meer informatie

Wilt u weten wat Halt voor u kan betekenen? Stuur dan een mail naar info@halt.nl of neem contact op met uw relatiemanager.