Wapens en geweld

Hoewel wapens verboden zijn, komen wapenbezit, geweld- en steekincidenten zelfs onder kinderen steeds vaker voor. Om deze zorgelijke trend tegen te gaan, geeft Halt voorlichtingen waar wordt ingezoomd op de risico’s en gevolgen van wapenbezit. Ook staan we in de voorlichting stil bij de verschillende motieven van kinderen voor het dragen van een wapen.

De inhoud van de voorlichting

Leerlingen worden in deze les bewust gemaakt van de strafrechtelijk gevolgen van wapenbezit en -gebruik. Daarnaast leren ze over de risico’s en gevolgen van wapenbezit en -gebruik voor zowel slachtoffer, dader als omgeving en de rol die sociale media daarin speelt (de onwerkelijkheden die getoond worden). Belangrijk is dat de leerlingen na deze les beseffen dat wapenbezit niet normaal is en dat ze niet alles moeten geloven wat er op sociale media te zien is.

Eigen ervaringen delen

In deze les staat het gesprek met de leerlingen centraal. De les start met een prikkelende introductievideo die leerlingen in staat stelt hun eigen kennis en ervaring over het onderwerp te delen met de klas. Daarna wordt met stellingen en vragen de risico’s en gevolgen van wapenbezit aan de orde gesteld. Door casussen en een video van een ervaringsdeskundige, komen de drie motieven van wapenbezit aan bod (angst, stoerdoenerij en doelmatig gebruik). De les wordt afgesloten met een samenvatting en handelingsperspectieven voor de leerlingen.

Behoefte van gemeentes en scholen

De les Wapens en geweld is ontwikkeld vanuit de behoefte van scholen en gemeentes aan voorlichting voor kinderen over dit thema. Samen met een criminoloog zijn keuzes gemaakt omtrent het beeldmateriaal in de les: het beeldmateriaal stimuleert het gesprek over wapens en geweld met de leerlingen en streeft ernaar hen bewust te maken van de verschillende kanten van het onderwerp zonder het te verheerlijken of te normaliseren. Daarnaast spelen sociale media een belangrijke rol in de les, aangezien de online en offline wereld van kinderen niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.

Bij de voorlichting kan ook een ouderbijeenkomst worden verzorgd.

Als u geïnteresseerd bent in de voorlichting Wapens en geweld kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.