Resultaten met tag "Groepsdruk" (11)

/halt-voor-ouders-en-verzorgers/ik-moet-naar-halt/ouderbijeenkomsten

Ouderbijeenkomsten

Halt geeft veel voorlichtingen aan jongeren op scholen. Daarnaast bieden wij via de school van uw kind ook ouderbijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten hebben altijd een inhoudelijk deel, waarin we ingaan op de voorlichting die uw kind heeft gekregen. Daarnaast gaan we in op de werking van het puberbrein, en hoe het komt dat pubers de dingen doen die ze doen. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is dat ouders met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/invloed-van-de-groep

Invloed van de groep

Ieder kind krijgt op straat, op school of op de sportvereniging te maken met invloed van de groep. Dit kan positief zijn. Maar als kinderen niet de juiste mensen om zich heen hebben, kan het ook negatieve effecten hebben.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit

Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor crimineel gedrag. Ze zoeken steun bij leeftijdsgenoten en willen graag bij een groep horen. Onder invloed van vrienden zoeken ze grenzen op. Bij jongeren die zich schuldig maken aan crimineel gedrag, is er bijna altijd sprake van invloed van vrienden. Het doel van deze voorlichting is om leerlingen bewust te maken van crimineel gedrag en hoe ze kunnen omgaan met crimineel gedrag. Zo proberen we te voorkomen dat zij het slachtoffer worden van vervelende situaties of zelfs strafbare feiten plegen.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/snelle-euro-s-hebben-een-prijs

Snelle euro's hebben een prijs

Kinderen komen steeds vaker op jonge leeftijd in de verleiding om snel geld te verdienen en raken daardoor betrokken bij georganiseerde criminaliteit. Met de les Snelle euro’s hebben een prijs tonen we leerlingen van groep 7 en 8 hoe georganiseerde criminaliteit eruit kan zien. We willen hen weerbaarder maken, zodat ze weten wat ze kunnen doen wanneer ze zich zorgen maken en veilige keuzes kunnen maken.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/wapens-en-geweld

Wapens en geweld

Hoewel wapens verboden zijn, komen wapenbezit, geweld- en steekincidenten zelfs onder kinderen steeds vaker voor. Om deze zorgelijke trend tegen te gaan, geeft Halt voorlichtingen waar wordt ingezoomd op de risico’s en gevolgen van wapenbezit. Ook staan we in de voorlichting stil bij de verschillende motieven van kinderen voor het dragen van een wapen.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/ouderbijeenkomsten-2

Ouderbijeenkomsten

De ouderbijeenkomsten versterken het effect van de voorlichtingen.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/invloed-van-de-groep-2

Invloed van de groep

Iedere jongere krijgt op straat, op school of op de sportvereniging te maken met invloed van de groep. Dit kan positief zijn. Maar als jongeren niet de juiste mensen om zich heen hebben, kan het ook negatieve effecten hebben.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/jeugdcriminlaiteit

Jeugdcriminlaiteit

Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor crimineel gedrag. Ze zoeken steun bij leeftijdsgenoten en willen graag bij een groep horen. Onder invloed van vrienden zoeken ze grenzen op. Dat hoort bij het opgroeien. In de puberteit zijn jongeren bezig met het ontwikkelen van hun eigen identiteit. Bij jongeren die zich schuldig maken aan crimineel gedrag, is er bijna altijd sprake van invloed van vrienden. Het doel van de voorlichting is om leerlingen bewust te maken van crimineel gedrag en hoe ze kunnen omgaan met crimineel gedrag. Zo proberen we te voorkomen dat zij het slachtoffer worden van vervelende situaties of zelfs strafbare feiten plegen.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/wapens-en-geweld-2

Wapens en geweld

Hoewel wapens verboden zijn, komen wapenbezit, geweld- en steekincidenten onder jongeren steeds vaker voor. Om deze zorgelijke trend tegen te gaan, geeft Halt de voorlichting Wapens en geweld waar wordt ingezoomd op de risico’s en gevolgen van wapenbezit. Ook staan we in de voorlichting stil bij de verschillende motieven van jongeren voor het dragen van een wapen.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/ouderbijeenkomsten-155

Ouderbijeenkomsten

De ouderbijeenkomsten versterken het effect van de voorlichtingen.

Lees bericht
/school-en-wijkaanpak/halt-op-school-2/voorlichtingen-en-ouderbijeenkomsten-2

Voorlichtingen en ouderbijeenkomsten

Per jaar geven wij ruim 14.500 voorlichtingen aan meer dan 300.000 leerlingen in het regulier en speciaal basis- voortgezet- en beroepsonderwijs. Onze voorlichtingen zijn gericht op het versterken van kennis en bewustwording wat bijdraagt aan de sociale weerbaarheid van leerlingen. Scholen hebben te maken met maatschappelijke ontwikkelingen die snel kunnen veranderen. Afhankelijk van wat er speelt in de klas, op school of in de wijk bepalen we samen welke voorlichting het beste bij de situatie past. 

Lees bericht