Online fraude en cybercriminaliteit

Jongeren kunnen makkelijk in de verleiding komen om snel geld te verdienen en mee te werken aan online fraude. Even je pinpas of bankrekening uitlenen lijkt makkelijk geld verdienen, maar de gevolgen zijn groot. Daarom geeft Halt de voorlichting in het voortgezet onderwijs over Online fraude en cybercriminaliteit.

De inhoud van de voorlichting

In de les willen we leerlingen bewust maken van de risico's van online fraude en cybercriminaliteit. Wat mag je online wel en niet doen? Vervolgens gaan we in op de gevolgen voor slachtoffers, daders en de omgeving. Als laatste willen we de leerlingen helpen om online fraude en cybercrime te herkennen en voorkomen. Hiervoor krijgen leerlingen handelingsperspectieven aangereikt.

We gaan in gesprek over:

  • Geldezels
  • Identiteitsfraude
  • Aan- en verkoopfraude
  • Hulpvraagfraude
  • Phishing
  • Hacken

Door middel van een quiz, video’s en casuïstiek gaan we het gesprek aan met leerlingen. Aan het einde van de les kunnen de leerlingen een QR code scannen die ze verwijst naar een hand-out met extra informatie en tips.

Bij de voorlichting kan ook een ouderbijeenkomst worden verzorgd.

Als u geïnteresseerd bent in de voorlichting Online fraude en cybercriminaliteit kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.