Tolerantie en respect

Als we op een prettige manier met elkaar willen samenwonen en leven, is het belangrijk dat iedereen zijn leven op zijn eigen manier kan en mag invullen. Daarnaast is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar. Tolerantie is hierbij het sleutelwoord. Deze les leert de leerlingen het belang van tolerant en respectvol gedrag en hoe zij kunnen doen als een ander zich niet netjes gedraagt. Ze krijgen informatie over de relatie tussen respect en overtreding van de wet en de gevolgen van wetsovertreding.

De inhoud van de voorlichting

Leerlingen gaan in gesprek over de termen tolerantie en respect, hoe belangrijk tolerant en respectvol gedrag is, reflecteren op hun eigen gedrag en onderzoeken of dit verbeterd kan worden. Door het delen van videobeelden, casussen en interactieve opdrachten stimuleren we de leerlingen naar hun eigen gedrag te kijken en respectloos en niet tolerant gedrag van zichzelf en anderen te herkennen. Tijdens de voorlichting wordt stil gestaan bij verschillende vormen van discriminatie en het belang van respect voor geüniformeerde beroepen. De les sluit af met een brainstorm over hoe de leerlingen zelf kunnen bijdragen aan een veilige en respectvolle samenleving.

De rol van ouders

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de ondervraagde Nederlanders vindt dat tolerantie en respect de meest belangrijke waarden zijn die kinderen vanuit huis mee moeten krijgen. Ga bijvoorbeeld in gesprek over hoe je respectvol met elkaar omgaat, hoe het voor iedereen leuk en veilig is en wat mogelijke gevolgen zijn van een wetsovertreding. De voorlichting van Halt kunt u als een aanleiding gebruiken voor dit gesprek.

Bij de voorlichting kan ook een ouderbijeenkomst worden verzorgd.

Als u geïnteresseerd bent in de voorlichting Tolerantie en respect kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.