Invloed van de groep

Ieder kind krijgt op straat, op school of op de sportvereniging te maken met invloed van de groep. Dit kan positief zijn. Maar als kinderen niet de juiste mensen om zich heen hebben, kan het ook negatieve effecten hebben.

Grenzen opzoeken

Opgroeiende kinderen zijn gevoelig voor groepsinvloed. Ze zoeken steun bij leeftijdsgenoten en willen graag bij een groep horen. Onder invloed van vrienden zoeken ze grenzen op. Dat hoort bij het opgroeien. Bij kinderen die zich schuldig maken aan strafbare feiten, is er bijna altijd sprake van invloed van vrienden. Ze hebben vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor zichzelf, maar ook voor anderen in hun omgeving.

Inhoud van de voorlichting

In de voorlichting zoeken we met de leerlingen uit wat invloed van de groep betekent. We introduceren het begrip groepsdruk met een praktijkvoorbeeld van een Halt-zaak, waarin een jongere een strafbaar feit pleegde onder groepsdruk. Met een test die we met de hele klas doen, zien de leerlingen hoe groepsdruk werkt. Ze ontdekken via een test hoe gevoelig zij zelf zijn voor groepsdruk. 

Groepsdruk is niet altijd negatief. Soms kan het je juist helpen om samen iets te bereiken of helpt het je om iets te doen wat je spannend vindt. Daarom bespreken we met de leerlingen dat er zowel negatieve als positieve groepsinvloed bestaat. De leerlingen bedenken hoe zij zelf om kunnen gaan met groepsdruk. En aan het eind van de voorlichting krijgen zij een spiekboekje mee met tips om groepsdruk te weerstaan.

Bij de voorlichting kan ook een ouderbijeenkomst worden verzorgd.

Als u geïnteresseerd bent in de voorlichting Invloed van de groep kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.