Verkeersoverlast

Halt zet zich ook in voor verkeersveiligheid. Jongeren die de regels in het verkeer negeren, kunnen naar Halt worden verwezen. Deze jongeren hebben met hun overtreding niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar gebracht. In Midden-Nederland kunnen jongeren een Halt-interventie krijgen wanneer zij zonder rijbewijs hebben gereden.

Voor bepaalde verkeersovertredingen stuurt de politie, na akkoord van het Openbaar Ministerie, jongeren naar Halt. Jongeren voorkomen hiermee een boete. Daarnaast krijgen zij inzicht in hun gedrag en het effect daarvan op de omgeving.

Onze aanpak

Wanneer jongeren strafbare feiten plegen, zoals verkeersovertredingen of rijden zonder rijbewijs, kunnen ze naar Halt worden verwezen. We kijken met een signalering in het startgesprek naar wat er is gebeurd en waarom. We brengen in kaart welke factoren te maken hebben met het strafbare gedrag en wat er nodig is voor de jongere om te voorkomen dat het nog eens gebeurt. Binnen het Halt-traject reflecteert de jongere op zijn gedrag, kijkt naar de gevolgen van het gedrag en gaat aan de slag met vaardigheden om te kunnen omgaan met risicovolle situaties. Ook is het herstellen van hetgeen is gebeurd, bijvoorbeeld door het aanbieden van excuses, een onderdeel van het traject. Als er schade is moet deze worden vergoed. In sommige gevallen krijgt de jongere een werkopdracht. Ouders of opvoeders worden altijd betrokken bij het Halt-traject.

Wat levert het op?

Tijdens de interventie bespreekt de Halt-medewerker met de jongere en zijn ouders het gedrag van de jongere en het gevaar en de overlast die daardoor is veroorzaakt. Hiermee willen we jongeren bewust te maken wat er kan gebeuren en welke risico’s aan hun gedrag zitten. Met het Halt-traject krijgen jongeren de kans om te leren wat ze een volgende keer in een moeilijke situatie anders kunnen doen. Samen met de jongeren en ouders bedenken we oplossingen om de wijk veiliger te maken.

Door jongeren inzicht te geven van hen gedrag, probeert Halt te voorkomen dat zij in herhaling vallen.