Cyber

Jongeren worden steeds handiger met computers en het internet. Dit kan positief zijn. Maar jongeren kunnen hun computertalent ook negatief inzetten. Bijvoorbeeld voor het online inbreken in een webshop of het hacken van een schoolsysteem. Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor zichzelf, maar ook voor anderen in hun omgeving.  

Onze aanpak

Wanneer jongeren strafbare feiten plegen op het gebied van cybercriminaliteit, kunnen ze naar Halt worden verwezen. In onze interventie krijgen jonge hackers inzicht in de gevolgen van hun daden. Halt heeft samen met andere instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, politie, Reclassering en IT-bedrijven, de aanpak Hack_Right ontwikkeld. Deze aanpak voor cyberveiligheid wordt aangeboden aan cyberdaders tussen de 12 en 23 jaar. Naast het uitvoeren van de gebruikelijke onderdelen van het Halt-traject, moeten zij een werkopdracht uitvoeren bij een IT-bedrijf. Door deze opdracht leren ze hoe zij hun talent op een positieve en nuttige manier kunnen inzetten.

Wat levert het op?

De leerdoelen van Hack_Right zijn onder andere de kennis vergroten over regels van veilig online gedrag en jongeren bewust maken van de gevolgen van hun gedrag. Door ervaring bij een IT-bedrijf, zijn jongeren actief bezig met hun toekomst. Op deze manier proberen we strafbaar gedrag om te zetten in het stimuleren van positief gedrag.

Video Hack_Right