Klassendialoog

De klassendialoog is een gespreksmethode die Halt samen met jongerenwerk uitvoert. De dialoog is gebaseerd op socratische gesprekstechnieken. De klassendialoog activeert de leerlingen, doordat zij via open, filosofische vragen worden uitgedaagd om antwoord te geven op de vraag ‘wat is veiligheid?’ Bij de beantwoording staan ze stil bij de dillema’s die hierachter schuilgaan, zoals: Wanneer botst loyaliteit op een respectvolle omgang met elkaar? Eerlijkheid tegenover snitchen of de moed om je in vrijheid uit te spreken. Tot slot benoemen leerlingen welke personen, samen met hen, een rol moeten spelen om te zorgen voor een veilige school of wijk.

In de tweede les gaan de leerlingen door op de casus uit de eerste les en benoemen zij de verschillende betrokkenen. De leerlingen gaan met elkaar in gesprek over de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen en bespreken hoe anderen en zijzelf kunnen bijdragen aan veiligheid. De werkvorm is open en activerend.

Als u geïnteresseerd bent in de Klassendialoog kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.