Het Halt-loket

Het Halt-loket is een tijdelijke constructie tijdens een evenement (bijvoorbeeld de kermis of een festival) in de gemeente, waarbij een Halt-medewerker op locatie samenwerkt bij een handhavingsactie van politie of boa. Op deze manier kunnen jongeren tussen de 12 en 18 jaar laagdrempelig naar Halt worden verwezen voor overtredingen rond bijvoorbeeld alcohol- of drugsgebruik en baldadigheid.

Lik-op-stuk

Er is een directe overdracht van de verwijzer naar Halt, er vindt meteen een korte intake plaats en ouders of verzorgers worden op de hoogte gesteld. Het is een lik-op-stuk benadering, waarbij voor de politie en boa minder administratieve handelingen nodig zijn. De jongeren krijgen vervolgens geen boete of justitiële aantekening, maar een leertraject op maat. Op die manier voorkomen we dat jongeren een strafblad krijgen en werken we aan een kansrijke toekomst voor jongeren die licht grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond.

Als u meer wilt weten over over het Halt-loket kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.