#Samenbloeien

Met het project #samenbloeien zetten jongerenwerkers en Halt-medewerkers zich samen in voor kwetsbare jongeren zodat deze jongeren veerkrachtiger worden en zich weerbaarder voelen in moeilijke situaties.

Halt-medewerkers, jongerenwerkers en de politie komen allemaal in aanraking met jongeren, ieder vanuit eigen taken, verantwoordelijkheden en maatschappelijke opvattingen. Om de impact van dat werk te vergroten hebben Halt en Sociaal Werk Nederland meer eenduidigheid gecreëerd in de samenwerking van de betrokken partijen. Samen met politie en zes jongerenwerkorganisaties hebben we activiteiten en producten ontwikkeld die de veerkracht en weerbaarheid van kwetsbare jeugd vergroten. Het is belangrijk om jongeren duidelijkheid te bieden over waar ze terecht kunnen met welk probleem.

Poster Samenbloeien

Samenwerkingstool

Jongerenwerk en Halt werken al op veel plekken in het land samen, maar het is soms nog even zoeken naar de ideale vorm. Daarom hebben Halt-medewerkers en jongerenwerkers samen een tool ontwikkeld die je laat zien op welke thema’s samenwerking meerwaarde kan hebben. Bekijk de documenten samenwerkingstool + samenwerkingstool: preventieve gesprekken onder publicaties.

Opdracht voor jongeren om jongerenwerk te leren kennen

De leeropdracht Let’s meet is ontwikkeld voor jongeren om het lokale jongerenwerk beter te leren kennen. De opdracht is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die op verschillende leefdomeinen de fout in dreigen te gaan. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, antisociale vrienden, een negatieve of helemaal geen vrijetijdsbesteding, het ontbreken van een sociaal vangnet, schooluitval of weinig toekomstperspectief. Door de opdracht ontdekt de jongere het bestaan van jongerenwerk en waarvoor hij/zij daar terecht kan. Vroegtijdige hulp en ondersteuning door het jongerenwerk kan zorg- en strafescalatie voorkomen. Bekijk de opdracht, bijbehorende notitieblad en een instructie voor professionals onder publicaties.

Voorlichting sexting education

Sexting is tegenwoordig aan de orde van de dag en kan horen bij de normale seksuele ontwikkeling van de jongeren van nu. Maar het is wel belangrijk dat zij weten wat de spelregels zijn. Het ongevraagd delen van foto’s en filmpjes kan immers dramatische gevolgen hebben. Daarom hebben het jongerenwerk en Halt over dit thema samen een les ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Een les die jongeren ervoor behoedt slachtoffer of juist dader te worden van ongewenste sexting en die hen handvatten geeft om hun online communicatie leuk, veilig en respectvol te houden. Bekijk voor meer informatie de factsheet sexting education onder publicaties.

Het project #samenbloeien is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met dank aan alle betrokken Halt-medewerkers en jongerenwerkorganisaties. Vragen? Neem contact op met info@halt.nl of info@sociaalwerk.nl

#Samenbloeien Groepsdruk Volendam
#Samenbloeien Online leefwereld Katwijk aan Zee
#Samenbloeien Online leefwereld Helmond
#Samenbloeien Ouderbetrokkenheid Groningen
#Samenbloeien Wapens en geweld Rotterdam