Jeugdcriminaliteit

Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor crimineel gedrag. Ze zoeken steun bij leeftijdsgenoten en willen graag bij een groep horen. Onder invloed van vrienden zoeken ze grenzen op. Dat hoort bij het opgroeien. In de puberteit zijn jongeren bezig met het ontwikkelen van hun eigen identiteit. Bij jongeren die zich schuldig maken aan crimineel gedrag, is er bijna altijd sprake van invloed van vrienden. Het doel van de voorlichting is om leerlingen bewust te maken van crimineel gedrag en hoe ze kunnen omgaan met crimineel gedrag. Zo proberen we te voorkomen dat zij het slachtoffer worden van vervelende situaties of zelfs strafbare feiten plegen.

De inhoud van de voorlichting

In de voorlichting zoeken we met de leerlingen uit wat jeugdcriminaliteit is. Dit doen we op basis van audiofragmenten waarin jongeren vertellen wat zij hebben gedaan. Jongeren kunnen sterk uiteenlopende redenen hebben om over de schreef te gaan. Stoer doen, verveling en boosheid zijn veelgenoemde redenen voor jongeren om strafbare feiten te plegen. Met de klas gaan we op zoek naar redenen waarom deze jongeren dit hebben gedaan. Ook komen we er achter wat de gevolgen zijn geweest voor de jongeren en andere betrokkenen, zoals de ouders of het slachtoffer. Maar jongeren zijn niet alleen daders, zij kunnen ook het slachtoffer zijn van jeugdcriminaliteit. Daarom maken de leerlingen in de les kennis met een slachtoffer. We zoeken uit wat er is gebeurd en wat de gevolgen voor het slachtoffer zijn geweest.

De leerlingen bedenken oplossingen voor deze jongeren, zodat ze zelf leren hoe ze moeten reageren in moeilijke situaties. De voorlichting wordt afgesloten met tips om jongeren weerbaar te maken tegen jeugdcriminaliteit.

Als u geïnteresseerd bent in de voorlichting Jeugdcriminaliteit kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.