Resultaten met tag "Voorlichting" (27)

/voor-verwijzers/alcohol-en-drugsgebruik

Alcohol- en drugsgebruik

Het gebruik van alcohol en drugs heeft impact op de gezondheid van jongeren. Bovendien lopen ze het risico om verslaafd te raken wanneer ze het vaak gebruiken. Omdat het lichaam van jongeren niet volgroeid is, is het extra gevoelig voor middelengebruik. Grenzen vervagen, wat kan leiden tot overlast, geluidshinder, vernielingen, geweld of agressie.

Lees bericht
/voorlichtingen

Voorlichtingen

Sociale veiligheid – iedere jongere een kansrijke toekomst

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Een sociaal veilige school voorkomt en treedt op tegen pesten, uitschelden, discriminatie en geweld. 

Lees bericht
/halt-voor-ouders-en-verzorgers/ik-moet-naar-halt/ouderbijeenkomsten

Ouderbijeenkomsten

Halt geeft veel voorlichtingen aan jongeren op scholen. Daarnaast bieden wij via de school van uw kind ook ouderbijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten hebben altijd een inhoudelijk deel, waarin we ingaan op de voorlichting die uw kind heeft gekregen. Daarnaast gaan we in op de werking van het puberbrein, en hoe het komt dat pubers de dingen doen die ze doen. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is dat ouders met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs

Primair onderwijs

In de voorlichting komen praktijkvoorbeelden aan bod, die aansluiten bij de leefwereld van kinderen. Ze gaan over jongeren die bij Halt terecht zijn gekomen, omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd. De leerlingen bedenken oplossingen voor deze jongeren om het de volgende keer in een moeilijke situatie anders te doen. Met de voorlichtingen willen we de leerlingen bewust maken. Bijvoorbeeld over hun keuzes, de gevolgen van hun gedrag en hun eigen verantwoordelijkheid.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/invloed-van-de-groep

Invloed van de groep

Ieder kind krijgt op straat, op school of op de sportvereniging te maken met invloed van de groep. Dit kan positief zijn. Maar als kinderen niet de juiste mensen om zich heen hebben, kan het ook negatieve effecten hebben.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/gedrag-online

Gedrag Online

Kinderen hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Tijdens de voorlichting praten we met de leerlingen over wat zij online doen en geven we tips voor ‘veilig internetten’. Afhankelijk van wat er speelt in de klas kan er dieper op een specifiek thema worden ingegaan, zoals Whatsapp-gebruik, digipesten of hacking.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit

Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor crimineel gedrag. Ze zoeken steun bij leeftijdsgenoten en willen graag bij een groep horen. Onder invloed van vrienden zoeken ze grenzen op. Bij jongeren die zich schuldig maken aan crimineel gedrag, is er bijna altijd sprake van invloed van vrienden. Het doel van deze voorlichting is om leerlingen bewust te maken van crimineel gedrag en hoe ze kunnen omgaan met crimineel gedrag. Zo proberen we te voorkomen dat zij het slachtoffer worden van vervelende situaties of zelfs strafbare feiten plegen.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/snelle-euro-s-hebben-een-prijs

Snelle euro's hebben een prijs

Kinderen komen steeds vaker op jonge leeftijd in de verleiding om snel geld te verdienen en raken daardoor betrokken bij georganiseerde criminaliteit. Met de les Snelle euro’s hebben een prijs tonen we leerlingen van groep 7 en 8 hoe georganiseerde criminaliteit eruit kan zien. We willen hen weerbaarder maken, zodat ze weten wat ze kunnen doen wanneer ze zich zorgen maken en veilige keuzes kunnen maken.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/tolerantie-en-respect

Tolerantie en Respect

Als we op een prettige manier met elkaar willen samenwonen en leven, is het belangrijk dat iedereen zijn leven op zijn eigen manier kan en mag invullen. Daarnaast is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar. Tolerantie is hierbij het sleutelwoord. Deze les leert de leerlingen het belang van tolerant en respectvol gedrag en hoe zij kunnen doen als een ander zich niet netjes gedraagt. Ze krijgen informatie over de relatie tussen respect en overtreding van de wet en de gevolgen van wetsovertreding.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/veilig-oud-en-nieuw

Veilig oud en nieuw

Halt geeft jaarlijks zo’n tweeduizend voorlichtingen Veilig oud en nieuw. Opgroeiende kinderen zijn gevoelig voor invloeden van de groep. Ze zoeken steun bij leeftijdsgenoten en willen daarom graag bij een groep horen. Kinderen handelen in een groep vaak anders dan als ze alleen zijn, ook tijdens de jaarwisseling. Bij kinderen die zich schuldig maken aan strafbare feiten, is er bijna altijd sprake van invloed van vrienden.

Lees bericht
/voorlichtingen/primair-onderwijs/wapens-en-geweld

Wapens en geweld

Hoewel wapens verboden zijn, komen wapenbezit, geweld- en steekincidenten zelfs onder kinderen steeds vaker voor. Om deze zorgelijke trend tegen te gaan, geeft Halt voorlichtingen waar wordt ingezoomd op de risico’s en gevolgen van wapenbezit. Ook staan we in de voorlichting stil bij de verschillende motieven van kinderen voor het dragen van een wapen.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs

Voortgezet onderwijs

In de voorlichting komen praktijkvoorbeelden aan bod, die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Ze gaan over jongeren die bij Halt terecht zijn gekomen, omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd. De leerlingen bedenken oplossingen voor deze jongeren om het de volgende keer in een moeilijke situatie anders te doen. Met de voorlichtingen willen we de leerlingen bewust maken. Bijvoorbeeld over hun keuzes, de gevolgen van hun gedrag en hun eigen verantwoordelijkheid.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/invloed-van-de-groep-2

Invloed van de groep

Iedere jongere krijgt op straat, op school of op de sportvereniging te maken met invloed van de groep. Dit kan positief zijn. Maar als jongeren niet de juiste mensen om zich heen hebben, kan het ook negatieve effecten hebben.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/gedrag-online-2

Gedrag online

Jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Tijdens de voorlichting praten we met de leerlingen over wat zij online doen en geven we tips voor ‘veilig internetten’. Afhankelijk van wat er speelt in de klas kan er dieper op een specifiek thema worden ingegaan, zoals Whatsapp-gebruik, digipesten, hacking of sexting.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/online-fraude-en-cybercriminaliteit

Online fraude en cybercriminaliteit

Jongeren kunnen makkelijk in de verleiding komen om snel geld te verdienen en mee te werken aan online fraude. Even je pinpas of bankrekening uitlenen lijkt makkelijk geld verdienen, maar de gevolgen zijn groot. Daarom geeft Halt de voorlichting in het voortgezet onderwijs over Online fraude en cybercriminaliteit.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/sexting-education

Sexting education

Sexting is aan de orde van de dag. Je kunt het zien als een onderdeel van de seksuele ontwikkeling van jongeren. Maar het is belangrijk dat jongeren weten wat de spelregels zijn. Het ongevraagd delen van foto’s en filmpjes kan dramatische gevolgen hebben. Daarom hebben het jongerenwerk en Halt de handen ineen geslagen en over dit thema een les ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Een les die jongeren ervoor behoedt slachtoffer of juist dader te worden van ongewenste sexting en die hen handvatten geeft om hun online communicatie leuk, veilig en respectvol te houden.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/jeugdcriminaliteit-2

Jeugdcriminaliteit

Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor crimineel gedrag. Ze zoeken steun bij leeftijdsgenoten en willen graag bij een groep horen. Onder invloed van vrienden zoeken ze grenzen op. Dat hoort bij het opgroeien. In de puberteit zijn jongeren bezig met het ontwikkelen van hun eigen identiteit. Bij jongeren die zich schuldig maken aan crimineel gedrag, is er bijna altijd sprake van invloed van vrienden. Het doel van de voorlichting is om leerlingen bewust te maken van crimineel gedrag en hoe ze kunnen omgaan met crimineel gedrag. Zo proberen we te voorkomen dat zij het slachtoffer worden van vervelende situaties of zelfs strafbare feiten plegen.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/de-kosten-van-snel-geld-verdienen-2

De kosten van snel geld verdienen

Jongeren komen makkelijk in de verleiding om snel geld te verdienen of even een vriend te helpen, maar staan niet stil bij de gevolgen. In samenwerking met de taskforce RIEC Brabant/Zeeland heeft Halt een voorlichting ontwikkeld met als doel leerlingen weerbaarder te maken tegen ondermijning.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/tolerantie-en-respect-2

Tolerantie en respect

Als we op een prettige manier met elkaar willen samenwonen en leven, is het belangrijk dat iedereen zijn leven op zijn eigen manier kan en mag invullen. Daarnaast is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar. Tolerantie is hierbij het sleutelwoord. Deze les leert de leerlingen het belang van tolerant en respectvol gedrag en hoe zij kunnen doen als een ander zich niet netjes gedraagt. Ze krijgen informatie over de relatie tussen respect en overtreding van de wet en de gevolgen van wetsovertreding.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/veilig-oud-en-nieuw-2

Veilig oud en nieuw

Halt geeft jaarlijks zo’n duizend voorlichtingen Veilig oud en nieuw op scholen. Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor invloeden van de groep. Ze zoeken steun bij leeftijdsgenoten en willen daarom graag bij een groep horen. Jongeren handelen in een groep vaak anders dan als ze alleen zijn, ook tijdens de jaarwisseling. Bij jongeren die zich schuldig maken aan strafbare feiten, is er bijna altijd sprake van invloed van vrienden.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/wapens-en-geweld-2

Wapens en geweld

Hoewel wapens verboden zijn, komen wapenbezit, geweld- en steekincidenten onder jongeren steeds vaker voor. Om deze zorgelijke trend tegen te gaan, geeft Halt de voorlichting Wapens en geweld waar wordt ingezoomd op de risico’s en gevolgen van wapenbezit. Ook staan we in de voorlichting stil bij de verschillende motieven van jongeren voor het dragen van een wapen.

Lees bericht
/voorlichtingen/voortgezet-onderwijs/klassendialoog-2

Klassendialoog

De klassendialoog is een gespreksmethode die Halt samen met jongerenwerk uitvoert. De dialoog is gebaseerd op socratische gesprekstechnieken. De klassendialoog activeert leerlingen, doordat zij via open, filosofische vragen worden uitgedaagd om antwoord te geven op de vraag ‘wat is veiligheid?’ Bij de beantwoording staan de leerlingen stil bij de dillema’s die hierachter schuilgaan, zoals: Wanneer botst loyaliteit op een respectvolle omgang met elkaar? Eerlijkheid tegenover snitchen of de moed om je in vrijheid uit te spreken. Tot slot benoemen jongeren welke personen, samen met hen, een rol moeten spelen om te zorgen voor een veilige school of wijk.

Lees bericht
/voorlichtingen/mbo

MBO

In de voorlichting komen praktijkvoorbeelden aan bod, die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Ze gaan over jongeren die bij Halt of bij justitie terecht zijn gekomen, omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd. De studenten bedenken oplossingen voor deze jongeren om het de volgende keer in een moeilijke situatie anders te doen. Met de voorlichtingen willen we de studenten bewust maken. Bijvoorbeeld over hun keuzes, de gevolgen van hun gedrag en hun eigen verantwoordelijkheid.

Lees bericht
/voorlichtingen/mbo/geldezels

Geldezels

Criminelen ronselen steeds vaker jongeren om illegaal verkregen geld wit te wassen of illegale geldtransacties uit te voeren. De jongeren dienen hierbij als geldezel. Een geldezel sluist via zijn eigen bankrekening geld door van criminelen en krijgt daar een vergoeding voor. Jongeren worden geronseld met een verhaal dat ze op een makkelijke manier geld kunnen verdienen. Vaak gebeurt dit via sociale media of via contact op schoolpleinen. Een jongere die zich inzet als geldezel, pleegt een strafbaar feit en kan daarom naar Halt worden verwezen.

Lees bericht
/school-en-wijkaanpak/halt-op-school-2

Halt op school

Op veel scholen waar Halt komtbieden we een breed, integraal pakket aan activiteiten. De Halt-medewerker wordt een vast gezicht op school, die kan inspringen op het moment dat de school het nodig acht. Zo kan de school na een incident in een klas bijvoorbeeld één of meerdere voorlichtingen aanvragen, een klassendialoog organiseren of een leerling aanmelden bij het spreekuur.

Lees bericht
/school-en-wijkaanpak/halt-op-school-2/voorlichtingen-en-ouderbijeenkomsten-2

Voorlichtingen en ouderbijeenkomsten

Per jaar geven wij ruim 14.500 voorlichtingen aan meer dan 300.000 leerlingen in het regulier en speciaal basis- voortgezet- en beroepsonderwijs. Onze voorlichtingen zijn gericht op het versterken van kennis en bewustwording wat bijdraagt aan de sociale weerbaarheid van leerlingen. Scholen hebben te maken met maatschappelijke ontwikkelingen die snel kunnen veranderen. Afhankelijk van wat er speelt in de klas, op school of in de wijk bepalen we samen welke voorlichting het beste bij de situatie past. 

Lees bericht
/actueel/online-voorlichting-op-scholen

Online voorlichting op scholen

Vanwege corona is het fysiek langskomen op scholen niet altijd mogelijk voor Halt-medewerkers.

Lees bericht